Profesor Wojciech Charemza

Profesor Wojciech Charemza

Jeden z pierwszych absolwentów Wydziału Ekonomiki Transportu na nowoutworzonym w 1971 roku Uniwersytecie Gdańskim. Profesor ekonomii na Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii. Posiada także polski tytuł profesora.

  • Pracował jako Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego
  • Autor i redaktor monografii i opracowań naukowych, opublikował liczne artykuły w pismach naukowych o światowym zasięgu, między innymi w Review of Economic Studies, Economic Journal i Journal of Banking and Finance
  • Redaktor pisma Economic Change and Restructuring
  • Honorowy członek Rady Naukowej Rumuńskiej Akademii Nauk w Narodowym Instytucie Badań Ekonomicznych
  • Główny koordynator szeregu dużych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską


 

   

Zdjęcia z wręczenia dyplomów w Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii