Dr Piotr Nowina-Konopka

Dr Piotr Nowina-Konopka

Dr nauk ekonomicznych, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego (1978-1989), wykładowca w Instytucie Teologii w Gdańsku (1988-89)

 • Przewodniczący Rady Fundatorów (2014) oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji  im. Roberta Schumana (2004-2006), współzałożyciel Fundacji (1991 r.)
 • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim (2013)
 • Dyrektor European Parliament Liaison Office with US Congress (EPLO) Washington DC (2009-2012)
 • Dyrektor ds. Relacji z Parlamentami Narodowymi UE w Parlamencie Europejskim, Bruksela, Strasbourg (2006-2009)
 • Główny Ekspert Międzynarodowy  programu  UE doradztwa dla Parlamentu Gruzji, Warszawa-Tbilisi (2005-2006)
 • Vicerektor College of Europe Brugia-Natolin (1999-2004)
 • Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Euroatlantyckiego (1999-2003)
 • Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera oraz zastępca Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (1998-99) Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (1998)
 • Minister Stanu w Urzędzie Prezydenta RP    (1989-1990)
 • Poseł na Sejm RP I, II, i III kadencji oraz członek  sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych  (1991-2001), przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący Komisji ds. Układu Europejskiego Sejmu RP I i II kadencji (1991-1997) oraz Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (1992-1997)
 • współzałożyciel i  sekretarz generalny Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku (1980-1983), współpracownik i rzecznik prasowy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy (1982-1989), rzecznik strony solidarnościowej przy obradach „Okrągłego Stołu” (1989)
 • Autor wielu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych