Zbigniew Okoński 


  • Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu (poprzednia nazwa Wydziału Ekonomicznego) z 1973 r.
  • W 1991 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.
  • 1992–1995 zajmował stanowisko wiceministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządach Hanny Suchockiej i Waldemara Pawlaka.
  • W 1995 r. został ministrem obrony narodowej.
  • Był dyrektorem ds. koordynacji handlowej i członkiem zarządy Elektrim S.A., przewodniczącym rady nadzorczej BRE Banku S.A. oraz Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.
  • 1998-2007 wiceprezes Prokom Investments.
  • Od 2007 r. jest prezesem zarządy Robyg S.A.
  • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).