Aleksander Kwaśniewski

 

 

 

  • Prezydent RP w latach 1995-2005.
  • Dwukrotnie wybrany na posła Sejmu RP.
  • Współautor Konstytucji III RP.
  • Aktywnie działał na rzecz członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Propagator idei współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej.