Tomasz Kozakiewicz

  

 

  • Kanthari plus,
  • Inicjator,
  • Przedsiębiorca społeczny

 

 

 

 

 

 

"Studia na Wydziale Ekonomicznym pomogły mi usystematyzować wiedzę z zakresu ekonomii. Solidny fundament umożliwiający zrozumienie złożonych procesów globalizacyjnych. "

 

 

"Czas spędzony na Wydziale był dla mnie punktem wyjścia poza bezkrytyczne przyjmowanie ekonomicznej rzeczywistości i zachętą do kreowania nowych alternatyw ekonomii społecznej i mikroprzedsiębiorczości już nie tylko w Polsce ale również w dynamicznie rozwijających się gospodarkach azjatycko-afrykańskich."