O Zakładzie

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@ug.edu.pl


 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (MSE) powstał w 1970 r. w ramach utworzonego wówczas Instytutu Handlu Zagranicznego UG. Jest on organizacyjną kontynuacją istniejącej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie od 1968 r. Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (powołanej m.in. w związku z utworzeniem wówczas kierunku studiów: ekonomika handlu zagranicznego).

Pierwszym kierownikiem Zakładu w latach 1970-1972 był prof. zw. dr hab. Stanisław Ładyka. W latach 1974-2008 Zakładem kierował prof. zw. dr hab. Antoni Makać. Od 2008 r. kierownikiem Zakładu była prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz, a od 2020 roku dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych prowadzi zajęcia na wszystkich stopniach studiów - zarówno dla całego Wydziału Ekonomicznego, jak i dla specjalności działających w ramach Katedry Biznesu Międzynarodowego (handel zagraniczny, marketing, finanse międzynarodowe i bankowość, international business), a także na innych wydziałach UG (np. Wydział Filologiczny). Zakład prowadzi również liczne seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych oraz doktorskie na studiach doktoranckich.

 

Od wielu lat doskonale układa się współpraca Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.