Kontakt

 

Zakład Strategii Marketinowych jest jednym z czterech Zakładów Katedry Biznesu Międzynarodwego.

 

Zakład Strategii Marketingowych
Katedra Biznesu Międzynarodowego
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119-121
III piętro, Sekretariat Katedry - pok. 302
tel/fax. sekr. 58 523 13 84
e-mail: ekhz@bg.edu.pl