dr Marek Reysowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1392
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
307
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • Od 2006 adiunkt w Zakładzie Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2006 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Strategia przedsiębiorstwa handlowego w obliczu przemian w sferze handlu detalicznego w Polsce")
  • 1997-2006 - asystent w Zakładzie Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • 1993-2002 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Prawa i Administracji, specjalność: Prawo (praca magisterska: "Prawne aspekty promocji w ustawodawstwie polskim")
  • 1995-1996 - studia wyższe w Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry we Francji (Wyższa Szkoła Biznesu)
  • 1991-1997 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Zastosowanie panelu dystrybutorów jako metody badań marketingowych")
Publikacje
Zainteresowania
  • Strategia przedsiębiorstwa
  • Efektywność i skuteczność działalności marketingowej
  • Dystrybucja produktów
  • Prawo w marketingu
Inne