Naszym studentom oferujemy

 

Profesjonalny system nauczania:

 • program studiów dostosowany do wymagań pracodawców,
 • wykłady, case studies, warsztaty, przykłady z praktyki,
 • bogatą ofertę wykładów do wyboru, w tym także w językach obcych.
 

Wiedzę i umiejętności praktyczne:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków,
 • naukę praktycznego wykorzystania materiałów i analiz ekonomicznych,
 • praktyczny trening umiejętności z wykorzystaniem dokumentów handlowych, transportowych, finansowych i innych,
 • wsparcie w poszukiwaniu możliwości odbycia stażu w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.
 

Umiejętności poszukiwane na rynku pracy:

 • negocjowanie, zawieranie i realizowanie kontraktów w środowisku międzynarodowym,
 • zarządzanie finansami firmy eksportującej i importującej,
 • współpracę z partnerami z Unii Europejskiej i zdobywanie funduszy pomocowych.
 

Konkurencyjność na rynku pracy:

 • prestiż specjalności handel zagraniczny jest przydatny w zdobywaniu pracy i daje szerokie możliwości zatrudnienia,
 • absolwenci naszej specjalności są zatrudniani między innymi w:
  • korporacjach międzynarodowych,
  • działach eksportowo-importowych przedsiębiorstw,
  • firmach konsultingowych i audytorskich,
  • bankach,
  • placówkach dyplomatycznych,
  • instytucjach międzynarodowych,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.
 • nasi absolwenci zarządzają takimi firmami, jak: Ergo Hestia S.A., GE Money Bank, Batycki S.A., LPP S.A., a także tworzą własne firmy