Handel zagraniczny (studia mgr)


SPECJALNOŚĆ HANDEL ZAGRANICZNY

II stopień (studia magisterskie)


Specjalność handel zagraniczny na studiach magisterskich realizowana jest przez 4 semestry i prowadzi do uzyskania tytułu magistra. W ramach programu zajęć realizowanego na studiach magisterskich na specjalności handel zagraniczny oferowane są m.in. przedmioty:

  • handel zagraniczny Polski,
  • dyplomacja gospodarcza,
  • zarządzanie cyklem transakcyjnym na rynkach zagranicznych,
  • zarządzanie projektem międzynarodowym,
  • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • negocjacje w handlu międzynarodowym,
  • ubezpieczenia w handlu zagranicznym.