Handel zagraniczny (studia lic)

 

SPECJALNOŚĆ HANDEL ZAGRANICZNY
I stopień (studia licencjackie)


Handel zagraniczny jest specjalnością, którą studenci Wydziału Ekonomicznego mogą wybrać na II roku studiów licencjackich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest ona realizowana na studiach licencjackich przez 3 semestry od II roku i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwenci studiów licencjackich mają również możliwość kontynuowania nauki na specjalności handel zagraniczny na studiach magisterskich (II stopnia).

W ramach studiów licencjackich na specjalności handel zagraniczny oferowane są m.in. przedmioty:

  • przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym,
  • badania rynków zagranicznych,
  • procedury handlu zagranicznego,
  • transport i spedycja w handlu międzynarodowym,
  • zarządzanie marką,
  • psychologia w ekonomii,
  • badania marketingowe,
  • koniunktura gospodarcza,
  • ubezpieczenia gospodarcze.