Wykładowcy Akademii LSEG

 

Na Wydziale Ekonomicznym UG dziesięciu pracowników naukowych ma statut Super User i posiada certyfikat potwierdzający znajomość programu Eikon i umożliwiający, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a LSEG, prowadzenie zajęć Akademia LSEG.

 

 

 

    

 Joanna Adamska-Mieruszewska,

PhD

 

 Przemysław Borkowski,

Associate Professor

 Olga Dębicka, PhD 
      
                                
     Łukasz Dopierała, PhD   Magdalena Markiewicz, PhD                  Tomasz Michałowski, PhD       
      
   
      Urszula Mrzygłód, PhD               Iwona Sobol, PhD           Monika Szmelter, PhD 
      
      
   Adriana Zabłocka-Abi Yaghi, PhD