Refinitiv Eikon Lab

Współpraca z Refinitiv

(dawniej Thomson Reuters)

 

 

O Refinitiv

Refinitiv (dawniej Thomson Reuters) jest jedną z najważniejszych agencji informacyjnych na świecie. Misją firmy jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i bezstronnych danych klientom z różnych sektorów biznesowych; finansów i zarządzania ryzykiem, prawodawstwa, podatków i księgowości oraz rynku mediów. 

Dzięki współpracy z Refinitiv Wydział Ekonomiczny UG dołączył do elitarnego grona uczelni posiadających podobne laboratoria: London Business School (Wielka Brytania), HEC (Francja), European Business School (Niemcy), Instituto de Empresa (Hiszpania), Universitaet St. Gallen (Szwajcaria), INSEAD (Francja), Bocconi (Włochy), IMD (Szwajcaria), American University in Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

 

 

Refinitiv Eikon Lab

 

Jednym z najważniejszych elementów współpracy Wydziału Ekonomicznego z Refinitv jest laboratorium Refinitiv Eikon Lab (dawniej TRDS - Thomson Reuters Data Suite).

Refinitiv Eikon Lab to nowoczesne laboratorium komputerowe z 23 stanowiskami, które zostało uruchomione na Wydziale Ekonomicznym w 2008 r. z inicjatywy Instytutu Handlu Zagranicznego. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Od roku 2013 każdy komputer w laboratorium posiada dostęp do produktu Eikon - platformy służącej do analizy rynków finansowych i towarowych. 

 

 

Refinitiv Eikon Lab jest udostępniane studentom w ramach zajęć Akademia Refinitiv prowadzonych w języku polskim oraz angielskim. Na tym przedmiocie studenci poznają funkcjonalności produktu Eikon oraz zakres dostępnych analiz i danych. Po ukończeniu przedmiotu studenci zdają egzamin i mogą uzyskać certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Laboratorium TRDS jest także udostępniane do pracy naukowej dla studentów i pracowników UG zgodnie z ustalonym harmonogramem konsultacji.     

 

 

 

Nie tylko Eikon Lab

 

 

Współpraca z Refinitiv obejmuje nie tylko laboratorium komputerowe, ale również szersze działania edukacyjne zbliżające biznes i naukę. Szczególnie cenne są gościnnie prowadzone zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UG przez specjalistów z Refinitiv z wybranych tematów związanych z rynkiem finansowym w ramach programu Back to Uni. Professionals.  Dodatkowo Wydział Ekonomiczny umożliwia pracownikom Refinitiv uczestniczenie w wykładach i konwersatoriach o tematyce finansowej w ramach programu Back to Uni

 

 

 Kontakt

 

Kierownik współpracy z Refinitiv  ze strony Uniwersytetu Gdańskiego:

dr Urszula Mrzygłód 

urszula.mrzyglod@ug.edu.pl

 

Koordynator:

 dr Joanna Adamska-Mieruszewska

j.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl