LSEG Research Grant Competition

WYNIKI I ETAPU LSEG RESEARCH GRANT COMPETITIONS

 

Z przyjemnością informujemy, że oceniliśmy wnioski złożone w ramach LSEG Research Grant Competition. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie 😊 Wybór nie był łatwy, ale głosami członków kapituły, złożonej z pracowników WE UG oraz LSEG, wybraliśmy 6 projektów. Poniżej lista zakwalifikowanych do kolejnego etapu!

Gratulujemy! 

 

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu:


 • Jarosław Reszka, Maciej Piliński i Artsiom Varanetski, Wyzwania społeczno-ekonomiczne związane z elektryfikacją transportu drogowego w Polsce i Europie
 • Danila Dziadziulia, Covid-19 pandemic's effects on the pharmaceutical industry
 • Antoni Ostoja-Lniski, Behawioralne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie kontraktów CFD
 • Aleksandra Araś, Nataliia Dzhumaryk i Stanisław Rytel, Zielone wyzwania współczesności: lęk ekologiczny i zeroemisyjność - wpływ na zachowania konsumentów na przykładzie Trójmiasta
 • Kamila Czapska i Oskar Kapela, How did short-term rentals influence the housing and accommodation market? Comparative case study of New York City and Barcelona
 • Dariia Butieva, Understanding the psychosocial impact of Ukrainian refugee integration on business and economy in Poland

 

 To już druga edycja konkursu LSEG Research Grant Competition, inicjatywy stworzonej dzięki współpracy Wydziału Ekonomicznego UG oraz firmy LSEG (London Stock Exchange Group).

 

Lubisz analizować, szukać wyjaśnienia, wyciągać wnioski? Interesują Cię badania naukowe? Jesteś studentem Wydziału Ekonomicznego UG? Zapraszamy do udziału w LSEG Research Grant Competition

 

 

CEL KONKURSU

 

Naszym wspólnym celem, Uniwersytetu i Biznesu jest promocja wiedzy i nauki. Poprzez LSEG Research Grant Competition chcemy zachęcić ambitnych studentów do poszerzania swoich kompetencji poprzez przeprowadzenie kompleksowego badania naukowego na wybrany przez siebie temat (bądź z listy tematów dedykowanych).

 

 

GRANT NAUKOWY

 

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone! Wysokość grantu ufundowanego przez LSEG to 6.000,00 PLN brutto dla projektów indywidualnych oraz 10.000,00 PLN brutto dla projektów grupowych*. Łączna pula nagród to 50.000,00 PLN brutto.

*Grupa to max 3 osoby, wysokość grantu jest do podziału przez uczestników.

 

 

WAŻNE DATY


 • 30.11.2023 - Złożenie wniosku konkursowego
 • 11.12.2023 - Wyniki I etapu
 • 18.03.2024 - Przygotowanie prezentacji / posteru oraz ew. artykułu lub rozszerzonego abstraktu*
 • Kwiecień 2024 - Prezentacje wyników
 • Czerwiec 2024 - Wręczenie nagród
 
 * Zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku konkursowym
 
 

PRZYKŁADOWE TEMATY 

 

 

 Globalne trendy, które warto wziąć pod uwagę podczas pracy nad projektami:
 
 • Transformacja cyfrowa i elektronizacja
 • Ewolucja społeczności inwestorów 
 • Ciągłe zmiany regulacyjne
 • Zmniejszenie marży w usługach finansowych
 • Zwiększona presja na zrównoważony rozwój
 • Inflacja i niepewność makroekonomiczna
 • Zmiany na rynkach surowców i zero-emisyjność 
 • Rozwój inżynierii danych
 
 
 Niektóre uwarunkowania rynkowe i inwestycyjne, o których warto pamiętać: 
 
 • Jak różnorodność i inkluzywność wpływają na ESG na całym świecie/w różnych regionach?
 • COP26: Ostatnie dni na złagodzenie zmian klimatu?
 • COVID-19 pogarsza ożywienie w gospodarkach ASEAN?
 • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na zarządzanie inwestycjami?
 • Co oznacza koniec LIBOR dla przyjmowania €STR?
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju na nowo definiują przyszłość MENA?
 • Taksonomia UE: postępy, dane i przyszłość
 • Kondycja makroekonomiczna rynków wschodzących w połowie roku
 • Aktywność w zakresie fuzji i przejęć na świecie/w różnych regionach
 • Niespodzianki gospodarcze: wskaźniki, które mają największy wpływ na rynki
 
 
Kilka innych ścieżek, które można zbadać:
 • Analiza klimatu/pogody w przeszłości: Jaki jest trend siły wiru okołobiegunowego w ciągu ostatnich 30 lat? Czy okresy zimna w porze zimowej występują rzadziej czy częściej i dlaczego?
 • Jaki był wpływ pandemii na zużycie gazu w Europie? Czy spodziewane są długotrwałe konsekwencje pandemii w zużyciu gazu (zmiana popytu)? Porównanie z innymi regionami, w których lockdowny były przedłużane.
 • Czy ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy wpłynęło na ceny innych źródeł energii (tj. LNG, węgla lub odnawialnych źródeł energii)? Jeśli istnieje jakikolwiek związek to wyjaśnij jego mechanizmy.
 • Jaka jest rola psychologii i socjologii w biznesie i gospodarce? 
 
 
 
 
 
 
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

 • Konkurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG. 
 • W konkursie nie mogą jednak wziąć udziału laureaci poprzedniej edycji konkursu.
 • W konkursie nie mogą wziąć udziału studenci będący jednocześnie pracownikami UG lub LSEG.
 
 
 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

 • Wybierz temat
 • Znajdź opiekuna
 • Wypełnij wniosek konkursowy
 
 

 

Dowiedz się więcej


Więcej o konkursie

 

Więcej o prezentacji / posterach

 

 

 

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


 
 

 

 dr Joanna Adamska-Mieruszewska

joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl

 

 

 

dr Urszula Mrzygłód 

urszula.mrzyglod@ug.edu.pl

 

 
 

 

 

Do pobrania:


Wniosek konkursowy (PDF)

 

Wniosek konkursowy (DOCX) 


Regulamin konkursu