LSEG Research Grant Competition - topics

 

 

 

 

 

Krok 1: Stwórz zespół i wybierz temat

 

Stwórz zespół lub złóż projekt indywidualnie

Zespół nie może być większy niż 3 osoby, wszyscy powinni być studentami Wydziału Ekonomicznego UG. Pamiętaj, że w momencie składania wniosku ani Ty, ani członkowie Twojego zespołu nie mogą być pracownikami Refinitiv (LSEG). 

 

Wybierz temat

Możesz wybrać jeden z poniższych tematów lub zaproponuj swój własny! Może to być dowolny temat poruszający wybrany problem ekonomiczny (finansowy, marketingowy, transportowy, itd.). Pamiętaj, że we wniosku musisz wyjaśnić co będziesz badał, ale też w jaki sposób (kwestionariusz ankietowy, analiza danych, wywiady).

 

Przykładowe tematy


W obszarze finansów i transakcji spółek:

 • Wpływ pandemii na rynek fuzji i przejęć na przykładzie wybranego kraju lub regionu
 • Zmiany kondycji finansowej / ceny akcji przedsiębiorstw w wybranej branży w czasie pandemii lub innych zawirowań na rynkach finansowych
 

W obszarze towarów, pogody i rolnictwa:

 • Modelowanie wpływu ekstremalnie niskich temperatur na produkcję pszenicy w Rosji poprzez analizę historycznej pogody i plonów pszenicy
 • Czy częstotliwość ekstremalnych temperatur rośnie w czasie? (np. w kluczowych regionach upraw)
 • Jaka jest korelacja między ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi a wielkością plonów w rolnictwie?

 

W obszarze ESG:

 • Inwestycje ESG jako globalny trend. Jak nowe regulacje i kryteria wpływają na fundusze inwestycyjne
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw w wybranej branży (wpływ na wyniki finansowe, relacje z rankingami ESG, zmiany w czasie pandemii lub innych zakłóceń na rynkach finansowych)
 • Rozwój instalacji pomp ciepła i jego wpływ na zwiększenie mocy i zmniejszenie zużycia gazu w najbliższych latach oraz związane z tym polityki/zachęty
 • Wykorzystanie biometanu i wodoru w europejskim systemie gazowym (dostępność, konkurencyjność, stopień wykorzystania)
 • Dynamika magazynowania gazu w Europie: rynek a regulacje

 

W obszarze energii:

 • Wykorzystanie biometanu i wodoru w europejskim systemie gazowym (dostępność, konkurencyjność, stopień wykorzystania
 • Dynamika magazynowania gazu w Europie: rynek a regulacje
 • Rozwój instalacji pomp ciepła i wpływ na zwiększenie mocy i zmniejszenie zużycia gazu w najbliższych latach oraz związana z tym polityka/zachęty
 • Elektryczność - strona podażowa dla Europy

Obszar i temat do wyboru…. JAKA METODA?

 

Zastanów się nad tym jakie narzędzie wykorzystasz do przeanalizowania tematu. Mogą to być ankiety albo wywiady, możesz wybrać analizę statystyczną lub ekonometryczną danych. Wybór należy do Ciebie!

Zachęcamy do korzystania z bazy danych LSEG EIKON. Baza jest dostępna w laboratorium LSEG Lab (s. 402 na Wydziale Ekonomicznym) w godzinach konsutlacji.

 

 

CO DOKŁADNIE MUSISZ ZROBIĆ?


Najpierw wniosek konkursowy! We wniosku dokładnie opisz co chcesz zbadać i w jaki sposób, skąd weźmiesz dane, jaki jest cel badania i najważniejsze pytania badawcze, które postawisz. 

Opcjonalnie, możesz zadeklarować przygotowanie i złożenia artykułu np. do zeszytów sudenckich, albo prezentację na konferencji studenckiej. Masz na to czas do końca marca 2023 roku. Za taką deklarację są dodatkowe punkty w ocenie wniosków, ale pamiętaj, że nie musisz jej składać! Nie jest to warunkiem udziału w konkursie! Pamiętaj, że termin składania wniosków upływa 28.11.2022 r., o 23:59!


Autorów najlepszych wniosków poprosimy o przygowanie, a następnie zaprezentowanie w formie prezentacji lub posteru naukowego wstępnych wyników projektów. Nie musisz mieć jeszcze wszystkiego. Pokaż nam to co udało się zrobić. Może dalłeś radę zrobić pilotaż? A może masz już pierwsze wywiady? Zebrałeś dane, przejrzałeś literaturę, udało się wyciągnąć pierwsze wnioski? Pamiętaj, że ta prezentacja zdecyduje o przyznaniu nagród! Przekonajcie nas, że zrealizujecie projekt. Prezentację / postery możecie przygotować po polsku lub po angielsku.

 

Na przesłanie prezentacji/posterów masz czas do 5.01.2023, a między 9 a 12 stycznie 2023 spotkamy się na sesję posterową i prezentacji! Pokaż nam co udało się zrobić! Jeśli wybrałeś prezentację przygotuj maksymalnie 15 minutowe wystąpienie. Jeśli zdecydowałeś się na poster przygotujemy sesję posterową, w trakcie której porozmawiamy z autorami projektów i zadamy kilka pytan.

 

Jeśli nas przekonasz, że jesteś na najlepszej drodze do realizacji projektu, wygrywasz! Do 15.01.2023 otrzymasz nagrody wypłacane przez Refinitiv (grupa LSEG). Każdy zwycięzki zespół otrzyma 10 000 PLN, do podziału, a każdy zwycięzca, który pracował samodzielnie, 6 000 PLN (brutto, od tej kwoty Refinitiv odprowadzi podatek od nagród).

 

Ostatni etap to raport końcowy. Na jego przygotowanie masz czas do 31.03.2023. Pokaż nam co udało się zrobić, czego się nauczyłeś, jakie wyciągnąłeś wnioski. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale jeśli nie i jeśli czegoś nie uda Ci się zrealizować wyjaśnij nam dlaczego tak się tało. Pamiętaj o wysłaniu raportu końcowego mailem!