LSEG Research Grant Competition - topics

 

 

 

 

Wybierz temat!


Wybierz jedną z naszych propozycji lub zaproponuj coś swojego! Może to być dowolny temat ekonomiczny, coś co Cię interesuje lub co jest elementem Twojej pracy licencjackiej/magisterskiej. 

 

Przykładowe zagadnienia:

 •  Jak różnorodność i inkluzywność wpływają na ESG na całym świecie/w różnych regionach?
 • COP26: Ostatnie dni na złagodzenie zmian klimatu?
 • COVID-19 pogarsza ożywienie w gospodarkach ASEAN?
 • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na zarządzanie inwestycjami?
 • Analiza długoterminowego wpływu przymrozków w południowo-wschodniej Brazylii na plony i ceny kawy w Brazylii w ciągu 2-3 kolejnych sezonów po ich wystąpieniu. 
 • Analiza klimatu/pogody w przeszłości.
 • Jaki był wpływ pandemii na zużycie gazu w Europie? 
 

Więcej tematów


 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Znajdź opiekuna!

 

Opiekunem może być promotor lub inny wykładowca WE UG. Jeśli masz problem ze znalezieniem opiekuna skontaktuj się z nami.          
                           
                           
                           
 

 

Wypełnij wniosek, zbierz podpisy i wyślij! 

 

Pamiętaj, że musisz zebrać wszystkie podpisy na wniosku (całego zespołu i opiekuna). Wyślij nam skan/zdjęcie na adres joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl lub złóż wersję papierową w pokoju 220.

 

Wzór wniosku

 

                

 30.11.2023

        
                           
                           
 

 11.12.2023

                

 

Wyniki!

 

wybierzemy najlepsze projekty i wstępnie zakwalifikujemy je do finansowania! Lista wyników na stronie konkursu.

 

 

        
                           
                           
                           
 

 

Realizacja projektu!

 

Jeśli Wasz projekt znajdzie się wśród zwycięzców zacznijcie prace! Na całe badanie macie czas do 18 marca!  Przygotujcie prezentację lub poster naukowy z najważniejszymi wynikami badań oraz artykuł naukowy lub rozszerzony abstrakt (zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku)                                                           

Projekty możecie przygotować po polsku lub po angielsku!

     

Gotowe pliki wyślijcie mailem na adres: joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl 

Wydrukowane postery złóżcie w pokoju 220.

 
 
                

 18.03.2024

        
                        
                        
                        
 

Kwiecień 2024

                

 

Spotkajmy się i porozmawiajmy!

 

Przedstaw nam wyniki projektu! Jeśli wybrałeś prezentację przygotuj 15-minutowe wystąpienie; jeśli masz poster chętnie zadamy kilka dodatkowych pytań na sesji posterowej.

 
     
                        
                        
                        
 

 

Nagrody!

 

Jeśli zaakceptujemy Wasze prezentacje / postery i w ten sposób przekonasz nas, że to fajny pomysł, gratulujemy!

 

Każdy zwycięski zespół dostanie, do podziału, 10 000 PLN! A jeśli projekt robiłeś sam to dla Ciebie 6 000 PLN! (minus podatek)

 

Rozliczenie i wręczenie nagród w czerwcu 2024!

 

                

 

        
                           
                           
                           

 

Partner konkursuRefinitiv (grupa LSEG)

 

 

 

Krok 1: Stwórz zespół i wybierz temat

 

Stwórz zespół lub złóż projekt indywidualnie

Zespół nie może być większy niż 3 osoby, wszyscy powinni być studentami Wydziału Ekonomicznego UG. Pamiętaj, że w momencie składania wniosku ani Ty, ani członkowie Twojego zespołu nie mogą być pracownikami Refinitiv (LSEG). 

 

Wybierz temat

Możesz wybrać jeden z poniższych tematów lub zaproponuj swój własny! Może to być dowolny temat poruszający wybrany problem ekonomiczny (finansowy, marketingowy, transportowy, itd.). Pamiętaj, że we wniosku musisz wyjaśnić co będziesz badał, ale też w jaki sposób (kwestionariusz ankietowy, analiza danych, wywiady).

 

Przykładowe tematy


Globalne trendy, które warto wziąć pod uwagę podczas pracy nad projektami:

 • Transformacja cyfrowa i elektronizacja
 • Ewolucja społeczności inwestorów 
 • Ciągłe zmiany regulacyjne
 • Zmniejszenie marży w usługach finansowych
 • Zwiększona presja na zrównoważony rozwój
 • Inflacja i niepewność makroekonomiczna
 • Zmiany na rynkach surowców i zero-emisyjność 
 • Rozwój inżynierii danych

 

 Niektóre uwarunkowania rynkowe i inwestycyjne, o których warto pamiętać: 

 • Jak różnorodność i inkluzywność wpływają na ESG na całym świecie/w różnych regionach?
 • COP26: Ostatnie dni na złagodzenie zmian klimatu?
 • COVID-19 pogarsza ożywienie w gospodarkach ASEAN?
 • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na zarządzanie inwestycjami?
 • Co oznacza koniec LIBOR dla przyjmowania €STR?
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju na nowo definiują przyszłość MENA?
 • Taksonomia UE: postępy, dane i przyszłość
 • Kondycja makroekonomiczna rynków wschodzących w połowie roku
 • Aktywność w zakresie fuzji i przejęć na świecie/w różnych regionach
 • Niespodzianki gospodarcze: wskaźniki, które mają największy wpływ na rynki

 

Kilka innych ścieżek, które można zbadać:

 •  Analiza długoterminowego wpływu przymrozków w południowo-wschodniej Brazylii na plony i ceny kawy w Brazylii w ciągu 2-3 kolejnych sezonów po ich wystąpieniu.
 • Biorąc pod uwagę globalne ocieplenie, jakie są zagrożenia i korzyści związane z wydłużonym sezonem wegetacyjnym dla upraw wiosennych na półkuli północnej? Próba modelowania czasu trwania sezonu w oparciu o niedawny wzrost temperatury w całej Europie. 
 • Analiza klimatu/pogody w przeszłości: Jaki jest trend siły wiru okołobiegunowego w ciągu ostatnich 30 lat? Czy okresy zimna w porze zimowej występują rzadziej czy częściej i dlaczego?
 • Jaki był wpływ pandemii na zużycie gazu w Europie? Czy spodziewane są długotrwałe konsekwencje pandemii w zużyciu gazu (zmiana popytu)? Porównanie z innymi regionami, w których lockdowny były przedłużane.
 • Czy ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy wpłynęło na ceny innych źródeł energii (tj. LNG, węgla lub odnawialnych źródeł energii)? Jeśli istnieje jakikolwiek związek to wyjaśnij jego mechanizmy.
 • Jaka jest rola psychologii i socjologii w biznesie i gospodarce? 


JAKA METODA?

 

Zastanów się nad tym jakie narzędzie wykorzystasz do przeanalizowania tematu. Mogą to być ankiety albo wywiady, możesz wybrać analizę statystyczną lub ekonometryczną danych. Wybór należy do Ciebie!

Zachęcamy do korzystania z bazy danych LSEG EIKON. Baza jest dostępna w laboratorium LSEG Lab (s. 402 na Wydziale Ekonomicznym) w godzinach konsutlacji.

 

 

CO DOKŁADNIE MUSISZ ZROBIĆ?


Najpierw wniosek konkursowy! We wniosku dokładnie opisz co chcesz zbadać i w jaki sposób, skąd weźmiesz dane, jaki jest cel badania i najważniejsze pytania badawcze, które postawisz. 

Opcjonalnie, możesz zadeklarować przygotowanie i złożenia artykułu np. do zeszytów sudenckich. Za taką deklarację są dodatkowe punkty w ocenie wniosków, ale pamiętaj, że nie musisz jej składać! Nie jest to warunkiem udziału w konkursie. Pamiętaj, że termin składania wniosków upływa 30.11.2023 r., o 23:59!


Autorów najlepszych wniosków poprosimy o przygowanie, a następnie zaprezentowanie w formie prezentacji lub posteru naukowego wstępnych wyników projektów. Pamiętaj, że ta prezentacja zdecyduje o przyznaniu nagród! Przekonajcie nas, że zrealizujecie projekt. Prezentację / postery możecie przygotować po polsku lub po angielsku. Jeśli we wniosku zadeklarowaliście przygotowanie artykułu, razem z prezentacją/posterem złóżcie tekst artykułu lub rozszerzony abstrakt. Na wszystko macie czas do 18.03.2024, do 23:59.

 

W kwietniu 2024 spotkamy się na sesję posterową i prezentacji! Pokaż nam co udało się zrobić! Jeśli wybrałeś prezentację przygotuj maksymalnie 15 minutowe wystąpienie. Jeśli zdecydowałeś się na poster przygotujemy sesję posterową, w trakcie której porozmawiamy z autorami projektów i zadamy kilka pytan.

 

Jeśli nas przekonasz, że udało Ci się zrealizować projekt zgodnie z planami z wniosku, wygrywasz! W czerwcu otrzymasz nagrody wypłacane przez Refinitiv (grupa LSEG). Każdy zwycięzki zespół otrzyma 10 000 PLN, do podziału, a każdy zwycięzca, który pracował samodzielnie, 6 000 PLN (brutto, od tej kwoty Refinitiv odprowadzi podatek od nagród).