Akademia LSEG

 

 

Akademia LSEG to przedmiot całkowicie dedykowany produktowi Eikon. Jest prowadzony zarówno w języku polskim, jak i dla studentów International Business, w języku angielskim, jako przedmiot obowiązkowy dla studentów kierunku MSG I stopnia oraz, dla pozostałych studentów, jako przedmiot do wyboru.

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z realnie funkcjonującymi rynkami. Studenci poznają podstawowe zasady działania rynków finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, a przede wszystkim są na bieżąco z wydarzeniami zachodzącymi na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Po ukończeniu przedmiotu studenci podchodzą do egzaminu i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon.

 

Zajęcia odbywają się w dedykowanej sali Eikon Lab. 

 

 

 

CERTYFIKAT LSEG ACADEMY

 

Studenci uczestniczący w zajęciach z przedmiotu Akademia LSEG po zakończeniu przedmiotu podchodzą do certyfikowanego egzaminu przygotowanego we współpracy z firmą LSEG. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, który potwierdza wysoką znajomość produktu Eikon. 

Egzamin odbywa się na komputerach w laboratorium LSEG EIKON - sala 402 na Wydziale Ekonomicznym UG. Egzamin składa się z 30 pytań testowych, które są generowane losowo z bazy pytań egzaminacyjnych. Egzamin trwa 60 minut, a w jego trakcie studenci korzystają z produktu Eikon. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na min. 80% pytań.

 

 

 

PROGRAM LSEG ACADEMY

 

LSEG ACADEMY 1  Informacja o zakresie współpracy z LSEG i charakterze przedmiotu. Informacje o certyfikacie, klauzuli poufności, konsultacjach otwartych oraz dostępnych aplikacji w Internecie. Logowanie do systemu. Zasady obsługi Eikon i poruszania się w produkcie. Omówienie zakresu funkcjonalności strony startowej (homepage). Zakres pomocy otrzymywanej w  Eikon.
    
LSEG ACADEMY 2  Dostępne obiekty i ich podstawowe funkcjonalności. Kody instrumentów w Eikon (RIC - jak rozpoznać instrument w systemie). Wyszukiwanie danych i wiadomości (dane ekonomiczne, finansowe, wiadomości).Dane dostępne w czasie rzeczywistym oraz dane opóźnione. Obiekt quote: zasady korzystania. Mozaiki i łańcuchy danych.
    
LSEG ACADEMY 3  

Wyszukiwanie danych i wiadomości za pomocą różnych narzędzi i metod. Zachowywanie, zapisywanie i wywoływanie otrzymanych wyników. Funkcjonalność gotowych podpowiedzi w Eikon.

    
LSEG  ACADEMY 4  Analiza danych w obiektach graficznych. Omówienie dostępnych narzędzi analitycznych. Funkcjonalności Metastock: tworzenie podstawowego wykresu, dodawanie wskaźników i analiz trendu. Ustawienia obiektu graficznego. Prowadzenie analizy na podstawie gotowych obiektów graficznych.
    
LSEG  ACADEMY 5  Wiązanie obiektów ze sobą (linkowanie). Kalkulatory
    

LSEG ACADEMY 6
  Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w Eikon. Transfer danych w czasie rzeczywistym do arkusza. Zakres dostępnych danych - dane fundamentalne i historyczne.
    
LSEG ACADEMY 7  Pozostałe funkcje systemu. Dodatkowe paski zadań. Google Chrome Extension, Interactive Map, Company Chart View, Social Media Monitor.
    
LSEG ACADEMY 8  Zaliczenie przedmiotu - podejście do certyfikatu