Eikon Lab

 

Współpraca z LSEG

(Refinitiv / dawniej Thomson Reuters)

 

 

London Stock Exchange Group

 

LSEG (London Stock Exchange Group) jest globalną firmą działającą w obszarze danych rynkowych, która zaufanie klientów zdobywa od ponad 300 lat. Nasza siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii, a działalność operacyjną prowadzimy w 70 krajach na całym świecie. Największe biuro LSEG w Polsce mieści się w Gdyni. Od 2006 roku bazuje na dorobku firm Thomson Reuters i Refinitiv.

LSEG kieruje się filozofią otwartości i polityką różnorodności. W Gdyni jesteśmy analitykami, konsultantami i specjalistami wielu obszarów biznesowych. Reprezentujemy ponad 50 narodowości, co pozwala nam na poszerzanie horyzontów i wymianę doświadczeń. Udział kobiet w kształtowaniu naszej kultury pracy jest znaczący – 64% stanowisk kierowniczych jest objetych przez kobiety. Nasza średnia wieku to 33 lata.

Nasze produkty, takie jak platforma Eikon, pomagają klientom w podejmowaniu decyzji, dostarczając rzetelnych informacji – najcenniejszego towaru w czasach niesprawdzonych źródeł i fake news.

 
 

Laboratorium komputerowe LSEG Eikon

 

Jednym z najważniejszych elementów współpracy Wydziału Ekonomicznego z LSEG jest laboratorium LSEG Eikon (dawniej Refinitiv Eikon Lab).

LSEG Eikon to nowoczesne laboratorium komputerowe z 23 stanowiskami, które zostało uruchomione na Wydziale Ekonomicznym w 2008 r. z inicjatywy Instytutu Handlu Zagranicznego. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Od roku 2013 każdy komputer w laboratorium posiada dostęp do produktu Eikon - platformy służącej do analizy rynków finansowych i towarowych. 

 

LSEG Eikon jest udostępniane studentom w ramach zajęć Akademia LSEG prowadzonych w języku polskim oraz angielskim. Na tym przedmiocie studenci poznają funkcjonalności produktu Eikon oraz zakres dostępnych analiz i danych. Po ukończeniu przedmiotu studenci zdają egzamin i mogą uzyskać certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Laboratorium LSEG EIKON jest także udostępniane do pracy naukowej dla studentów i pracowników UG zgodnie z ustalonym harmonogramem konsultacji.     

 

 

Nie tylko LSEG Eikon

 

Współpraca z LSEG  obejmuje nie tylko laboratorium komputerowe, ale również szersze działania edukacyjne zbliżające biznes i naukę. Szczególnie cenne są gościnnie prowadzone zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UG przez specjalistów z LSEGz wybranych tematów związanych z rynkiem finansowym w ramach programu Back to Uni. Professionals.  Dodatkowo Wydział Ekonomiczny umożliwia pracownikom LSEG uczestniczenie w wykładach i konwersatoriach o tematyce finansowej w ramach programu Back to Uni

 

 

 Kontakt

 

 

Kierownik współpracy z LSEG ze strony Uniwersytetu Gdańskiego

dr Urszula Mrzygłód 

urszula.mrzyglod@ug.edu.pl 
 

 

 

 

  Koordynator

 dr Joanna Adamska-Mieruszewska

j.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl