Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

STUDIA PODYPLOMOWE
WSPARCIE LOGISTYCZNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Opis studiów

Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej charakteryzują się autorskim programem kształcenia.  

Logistyka jest to dziedzina wiedzy, która odnosi się niemal do każdej celowej aktywności człowieka. Realizując dowolną działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy dotyczy to pojedynczego przedsiębiorstwa, czy łańcucha dostaw, niezbędne jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwej ilości, we właściwym miejscu i czasie, po właściwym koszcie. Wymusza to występowanie, oprócz działalności podstawowej (produkcyjnej, handlowej czy usługowej) również wspierającej ją działalności logistycznej, która musi być odpowiednio skoordynowana. Stąd też koncepcje i narzędzia związane z obsługą logistyczną stały się punktem wyjścia do opracowania efektów kształcenia proponowanych studiów podyplomowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych przewiduje następujące moduły zajęć:

  1. Obsługa logistyczna działalności gospodarczej
  2. Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego


Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej będzie dysponował usystematyzowaną wiedzą z zakresu definiowania logistyki, rozumienia jej społecznych i gospodarczych funkcji. Absolwent będzie potrafił identyfikować, opisywać i racjonalizować procesy i systemy logistyczne dowolnie wybranej działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej. Ponadto zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania logistyką.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej stanowią cenieni nauczyciele akademiccy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto w skład kadry wchodzą doświadczeni pracownicy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także wybitni menedżerowie logistyki z szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 180 godzin. Zajęcia są realizowane w wybrane soboty i niedziele w godz. 9:45-16:45 w salach dydaktycznych budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć, takie jak między innymi: ARIS, SAP ERP, STATISTICA. Program zajęć został tak zaprojektowany, że nie wyklucza przeprowadzenia zajęć częściowo online, w zależności od specyfiki poszczególnych przedmiotów.

Program Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Rekrutacja


Kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej


 


dr Leszek Reszka

Katedra Logistyki
leszek.reszka@ug.edu.pl