Studia Podyplomowe Menedżer ESG

Studia Podyplomowe Menedżer ESGKierownik studiów:
dr Joanna Czerepko


Charakterystyka:
ESG to trzy litery, które zmieniają świat biznesu. Wprowadzone dyrektywą CSRD z listopada 2022 r. determinują zakres raportowania niefinansowego. Celem podstawowym studiów jest wyposażenie Uczestników w wiedzę umożliwiającą przygotowanie przedsiębiorstw do spełniania kryteriów ESG, a szerzej – zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki w obliczu transformacji Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju.


Program:
Przekazywane treści ułożone zostały od ogółu do szczegółu, żeby Uczestnicy mogli krok po kroku budować swoją wiedzę. Realizowane będą następujące moduły:

  • Miejsce ESG w legislacji Unii Europejskiej (analiza aktów prawnych Unii Europejskiej potrzebne w zrównoważonym rozwoju w organizacji)
  • E, S i G – charakterystyka poszczególnych wskaźników raportowania ESG
    W zakresie środowiskowym (E) zajęcia odbywać się będą na Wydziale Chemii, na którym odbędzie się jeden ze zjazdów stacjonarnych – Uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia laboratoriów i zrozumienia kryterium środowiskowego poprzez doświadczenia i eksperymenty.
  • Miejsce ESG w organizacji ma na celu pokazanie w jaki sposób mapować procesy w organizacji pod kątem ESG, a także diagnozować Interesariuszy i komunikować proces zmiany zarówno w organizacji, jak i na zewnątrz.
  • ESG jako raportowanie niefinansowe i seminarium – Uczestnicy będą przygotowywać swoje raporty ESG.
  • Kryteria ESG a finansowanie działalności opisywać będzie jak ESG będzie wpływać na możliwości w pozyskiwaniu finansowania.Kadra:
W skład kadry dydaktycznej studiów podyplomowych Menedżer ESG wchodzą pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w kwestiach związanych z Unią Europejską, społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Ponadto, w zakresie kryterium E zajęcia prowadzone będą z pracownikami Wydziału Chemii, którzy przybliżą Uczestnikom praktyczne aspekty związane z raportowaniem w tym zakresie. Część o charakterze praktycznym współprowadzona będzie przez przedstawicieli przedsiębiorstwa Moore Polska, oficjalnego partnera studiów podyplomowych.


Czas trwania:
2 semestry (168 h), zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (8.00 – 18.30) w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025

Studia są hybrydowe (3 zjazdy stacjonarne, pozostałe zjazdy – on-line)


Zasady naboru:
kolejność zgłoszeń (20 miejsc)


Opłaty:
2 300 zł za jeden semestr (2 x 2300zł)


Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  • Ukończenie studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów,
  • wniesienie opłaty rocznej lub semestralnej,
  • złożenie kompletu dokumentów tj. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu internetowej rejestracji po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zdjęcie legitymacyjne oraz dowód uiszczenia opłaty za studia.


Link do rekrutacji


Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:
Studia Podyplomowe Menedżer ESG
Wydział Ekonomiczny UG
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
pok. 134


Sekretariat:
Katarzyna Klimek e-mail: katarzyna.klimek@ug.edu.pl