Działalność naukowa

 

 

 

 

 Realizowane i zakończone projekty naukowe

 

 • Projekt NCN Sonata: Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych, projekt realizowany od 2022 roku, kierownik projektu: dr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

 • Projekt NCN OPUS: Czynniki wpływające na wybór środków transportu przez turystów w dziesięciu europejskich stolicach, projekt realizowany od 2022 roku, kierownik projektu: dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 • Projekt międzynarodowy Erasmus + Strategic Partnership: Professional UNcertainty Competence  PUNC (Kompetencje w zakresie niepewności zawodowej). Projekt realizowany od roku 2020, kierownik projektu w UG dr Renata Orłowska.


 

 

 

 

 

 

Najważniejsze artykuły naukowe autorstwa oraz współautorstwa pracowników Katedry


 • Poier S., Nikodemska-Wołowik A. M., Suchanek M., (2022) How higher-order personal values affect the purchase of electricity storage—Evidence from the German photovoltaic market, Journal of Consumer Behaviour https://doi.org/10.1002/cb.2048.
 • Mejia, C., Bąk, M., Zientara, P., & Orlowski, M. (2022). Importance-performance analysis of socially sustainable practices in U.S. restaurants: A consumer perspective in the quasi-post-pandemic context. International Journal of Hospitality Management, 113, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103209.
 • Osiecka A., Wróbel A. Hendricks I., Osiecka-Brzeska K.,  Being ECR in marine science: results of a survey among early career marine scientists and conservationists, Frontiers in Marine Science, August 2022. 
 • Zientara, P., Adamska-Mieruszewska, J., & Bąk, M. (2021). Hotel employees’ views on fairness, well-being and collective representation in times of the coronavirus crisis: Evidence from Poland. Industrial Relations Journal, 52(5), 458-475. https://doi.org/10.1111/irj.12345.
 • Osiecka A., Wróbel A., Quer S., Osiecka-Brzeska K., Unpaid work in marine science: A snaphot of early career job market, Frontiers in Marine Science, August 2021. 
 • Mrzygłód U., Nowak S., Mosionek-Schweda M., Kwiatkowski J. M.,  What drives the dividend decisions in BRICS countries?, Oeconomia Copernicana, 2021, vol. 12, nr 3, s.593-629. DOI:10.24136/oc.2021.020.
 • Croes, R., Ridderstaat, J., Bak, M., & ZientaraP. (2021). Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland. Tourism Management, 82, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181.
 • Nikodemska-Wolowik, A.M., Zientara, P., & Zamojska, A. (2021). A family-enterprise collective certification trademark: consumer insight. Journal of Family Business Management, 11(2), 185-199. https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2019-0067.
 • Shneor, R., Mrzygłód, U., Adamska-Mieruszewska, J., & Fornalska-Skurczyńska, A., (2021), The role of social trust in reward crowdfunding campaigns’ design and success. Electronic Markets, 1-16.
 • Nikodemska-Wołowik, A. M., Wach, D., Andruszkiewicz, K., & Otukoya, A. (2021). Conscious shopping of middle-class consumers during the pandemic: Exploratory study in Mexico, Nigeria, Poland, and Sri Lanka. International Journal of Management and Economics, 57(3), 209–219. http://doi.org/10.2478/ijme-2021-0019
 • Nikodemska-Wołowik, A. M., Zientara, P., & Zamojska, A. (2021). A family-enterprise collective certification trademark: consumer insight. Journal of Family Business Management, 11(2), 185–199. http://doi.org/10.1108/JFBM-10-2019-0067.
 • Adamska-Mieruszewska, J., Mrzygłód, U., Suchanek, M., & Fornalska-Skurczyńska, A. (2021). Keep it simple. The impact of language on crowdfunding success. Economics & Sociology, 14(1), 130-144.
 • K.Żołądkiewicz, R.Orłowska (2020), Imperfection of the World Trade Organization as a Hazard for International Business, Engineering Economics, 31(3), https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.3.24346. 
 • Nikodemska-Wolowik, A., Bednarz, J., Wach, D., Kubik, M., & Little, J. (2020). Building aware and unaware consumers’ trust towards family business: Evidence from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(3), 135-154. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080308.
 • Adamska-Mieruszewska, J., & Mrzygłód U. (2020). Foreign listing pricing effects. The case of emerging economies. Bank i Kredyt 4, 367-381.
 • Zientara, P., Bohdanowicz-Godfrey, P., Whitely, C., & Maciejewski, G. (2020). A case study of LightStay (2010-2017) - Hilton’s corporate responsibility management system. Energies, 13(9), 2303; https://doi.org/10.3390/en13092303.
 • Zientara, P., Zamojska, A., & Cirella, G. T. (2020). Participatory urban governance: Multilevel study. PlosOne, 15(2): e0229095. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229095.
 • Nowak S., Mrzygłód U., Mosionek-Schweda M. [i in.] (2020), What do we know about dividend smoothing in this millennium? Evidence from Asian MarketsEmerging Markets Finance and Trade, nr online first, ss. 1-1.
 • Bohdanowicz-Godfrey P., Zientara P., Bąk M. (2019), Towards an accessible hotel: a case study of Scandic, Current Issues in Tourism, vol. 22, nr 10, ss. 1133-1137.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Marjański A., Brack A. (2019), Company values - a case study of the family enterprise August Storck KG, Journal of Intercultural Management, vol. 11, nr 1, 2019, ss. 5-22.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Bednarz J. (2019), Family enterprises in the context of consumer ethnocentrism and relationship-building, Problemy Zarządzania, vol. 17, nr 1 (81), ss. 77-92.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Bednarz J., Foreman J.R. (2019), Trends in young consumers' behaviour - implications for family enterprises, Economics & Sociology, 12 (3), 11-24.
 • Zientara P., Zamojska A., Maciejewski G., Nikodemska-Wołowik A.M. (2019), Environmentalism and Polish coal mining: a multilevel study, Sustainability 11(11), 1-15.
 
 
 

 

 

Najważniejsze monografie autorstwa oraz współautorstwa pracowników Katedry

 

 • Orłowska R., Żołądkiewicz K., The New Face of the World Trade Organization, Gdańsk University Press, 2020.

 • Zientara P., Bąk M., Zamojska A., Tourism and hospitality in Poland. An empirical study of selected issuses, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 ISBN: 978-83-8206-159-8
 
 • Mrzygłód U., Nowak S., Mosionek-Schweda M., Kwiatkowski J., Wygładzanie dywidend na wschodzących rynkach akcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020, ISBN 978-83-7865-941-9
 
 • Zientara P., International economic relations: selected theoretical issues and policy implications, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, ISBN 978-83-7865-850-4.
 
 • Adamska-Mieruszewska J., Ryzyko długowieczności. Znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, ISBN 978-83-7865-943-3.
 
 • Jażdżewska-Gutta M., Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, ISBN 978-83-7865-936-5.
 
 • Nikodemska-Wołowik A.M. (red.), Poles opinion on family business. The end of a business shark stereotype, FFR, Poznań, 2015.
 
 
 
 
 
 

 Udział w konferencjach i wydarzeniach naukowych

 

 

 • Yarmouk University 3rd International Week (20-22 marca 2023): 3rd International Week w Irbid w Jordanii w ramach programu Erasmus +; dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG, dr hab. Anna M. Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr Renata Orłowska i dr Urszula Mrzygłód, dr Katarzyna Osiecka-Brzeska
 • Forum Green Region (2 marca 2023): Zielona transformacja sektora energetycznego i transportu w Polsce. Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; dr Katarzyna Osiecka-Brzeska.
 • International Risk Management Conference 2022 (IRMC), Bari, dr Dorota Skała (US), dr Urszula Mrzygłód (UG), mgr Joanna Rachuba (US), mgr Katarzyna Kwiatkowska (US) (artykuł: Give change a chance – bank profitability and board changes)
 • International Conference for Crowdfunding Research w Oslo (grudzień 2022) - konferencja organizowana przez UiA School of Business and Law, The Research Council of Norway oraz NCF: dr Joanna Adamska-Mieruszewska i dr Urszula Mrzygłód (artykuł: Intention to support green crowdfunding project. Application of the theory of planned behaviour and the value-belief-norm theory).
 • Yarmouk University 2nd International Week (9-14 maja 2022): 2nd International Week w Irbid w Jordanii w ramach programu Erasmus +; dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG, dr hab. Anna M. Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr Renata Orłowska i dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
 • Warsaw International Economic Meeting 2022 (WIEM), Warszawa, dr Dorota Skała (US), dr Urszula Mrzygłód (UG), mgr Joanna Rachuba (US), mgr Katarzyna Kwiatkowska (US) (artykuł: Give change a chance – bank profitability and board changes)
 • 37th Europe-Asia Management Studies Association Conference "Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?" (EAMSA 2021), październik 2021; dr Renata  Orłowska (UG), dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG, dr Agnieszka Dorożyńska (Uniwersytet Łodzki (artykuł:  Multiregionalism: failure or success of the World Trade Organization)
 • 6th AIB - CEE Chapter Annual Conference, “International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship” 2019, Kaunas; dr Renata  Orłowska (UG), dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG (artykuł: Imperfection of the WTO as a hazard for international business)  
 • 23rd McGill International Entrepreneurship Conference 2019, SDU, Odensee; dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr hab. Anna Zamojska, prof. UG; dr hab. Piotr Zientara, prof. UG (artykuł: A family-business collective certification trademark as viewed by consumers: Evidence from Poland).  
 • International Family Enterprise Research Academy "Feeding the fire of entrepreneurship: theory and practice for the enterprising family" 2019, Bergamo; dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, dr hab. Piotr Zientara, prof. UG (artykuł: Consumers' perception of family enterprises' sign) 
 
 

 

 

 

 Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism


 • Journal of Sustainable Tourism, wydawane przez Taylor & Francis (IF: 9.47): dr hab. Piotr Zientara, prof. UG, członek komitetu redakcyjnego 
 • Marketing i Rynek, wydawane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, członek komitetu redakcyjnego 
 • Hummanities and Social Science Communications, wydawane przez Springer Nature, dr Joanna Adamska-Mieruszewska, członek komitetu redakcyjnego 
 • Journal of Alternative Finance, wydawane przez SAGE, dr Urszula Mrzygłód, członek komiteu redakcyjnego
 • Journal of Alternative Finance, wydawane przez SAGE, dr Joanna Adamska-Mieruszewska, członek komiteu redakcyjnego 
 

 

 

 Nagrody naukowe


 • dr hab. Piotr Zientara, prof. UG: indywidualna nagroda naukowa im. Prof. Karola Taylora dla nauczycieli akademickich (2022)