Działalność dydaktyczna

 

Wybrane przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry

 

 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, transport i logistyka międzynarodowa
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • finanse międzynarodowe, rynek pieniężny i kapitałowy, akademia LSEG, finanse, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze, przedsiębiorczość, gospodarka rosyjska, psychologia w ekonomii, psychologia w finansach

 

 

 Podręczniki i skrypty dydaktyczne

 

 • Żołądkiewicz K., Orłowska R., International Economic Diplomacy – Case Studies (skrypt w formacie pdf), Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, Sopot 2019.
 • Żołądkiewicz K., Orłowska R., International Economic Diplomacy. Diplomacy Starts with Trade (skrypt w formacie pdf), Projekt „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, Sopot 2019.
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Cykle koniunkturalne-teoria, analiza i praktyka, R. Orłowska, S. Pangsy-Kangsy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe – klucz do zrozumienia nabywcy, Verde, Warszawa, 2008.

 

 

Wydarzenia i projekty dla studentów

 

 • LSEG Research Grant Competition 2022/2023 - konkurs na granty badawcze dla studentów WE UG realizowany we współpracy z firmą LSEG (Refinitiv); opiekunowie ze strony WE: dr Urszula Mrzygłód oraz dr Joanna Adamska-Mieruszewska
 • Wizyta studyjna studentów International Business II stopnia w organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Genewie w latach 2019 oraz 2022: Światowa Organizacja Handlu (WTO), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – UNCTAD, Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). Wyjazd finansowany z projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00; opiekunowie ze strony Katedry dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG, dr Renata Orłowska. 
 • Cykliczne świąteczne spotkania integracyjne studentów International Business pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz wykładowców (IB Christmas Party); opiekunowie ze strony Katedry dr Renata Orłowska oraz dr Katarzyna Osiecka-Brzeska.
 • Cykliczny projekt Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim – Sekcja Fair Trade (2019-2022); opiekunowie ze strony Katedry dr Renata Orłowska oraz dr Katarzyna Osiecka-Brzeska.
 • Projekt wizyt studyjnych w przedsiębiorstwie J. J. Darboven dotyczących zarządzania marką międzynarodową i wdrażania koncepcji CSR (lata 2020 oraz 2022); opiekun ze strony Katedry dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik.
 • Studenckie Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych (EFERR), opiekun dr Renata Orłowska. 

 

 

 

Wykłady i wyjazdy szkoleniowe pracowników Katedry na zagranicznych uczelniach partnerskich 

 

 

 • University of Zaragoza, Hiszpania, kwiecień 2022:  dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG oraz dr Renata Orłowska z wykładem pt. „The Multilateral Trading System – The World Trade Organisation”.
 • Kobe University - Graduate Business School, Japonia, styczeń 2023: dr Renata Orłowska z wykładem pt. “International Economic Diplomacy the Role of WTO”.
 • Western Sydney University (Australia, kwiecień 2022): dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG oraz dr Renata Orłowska z wykładem pt. „Multilateral Trading System”.
 • 6th Erasmus + Staff Traninig Week (Funchal Madera Portugalia, 5-9 grudnia 2022),  ISAL | Instituto Superior de Administração e Línguas: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG oraz dr Renata Orłowska. Szkolenie pt. „How to Run an International Summer University?” 

 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych prowadzonych przez pracowników Katedry

 

 • Raportowanie finansowe i niefinansowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych
 • Zrównoważony rozwój regionów na przykładzie ….
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach międzynarodowych 
 • Marketing aspects of the real estate market in the international environment
 • Differences in brand positioning strategies in the airline industry (a comparison of Ryanair and Emirates)
 • Uwarunkowania decyzji zakupowych podejmowanych przez przedstawicieli pokolenia Z
 • Economic analysis of the Korean entertainment industry on tourism 
 • Czynniki wpływające na zachowanie konsumentów w czasie pandemii Covid-19 na przykładzie branży tekstylnej
 • Analysis of the meat substitutes market based on the performance of selected vegan companies by country 
 • Analiza czynników konfliktu handlowego Japonia - Korea Południowa 
 • New investment opportunities for Polsih investment abroad
 • Trade war between US and China and its impact on the international trade
 •  Rozwój branży luksusowej na przykładzie marki Chanel