ESDW 2019

 

 

Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim

3 czerwca 2019
Wydział Chemii UG Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa w skali  ogólnoeuropejskiej mająca na celu promowanie i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Założeniem tego projektu jest inicjowanie działań promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej.  W 2019 roku będzie on trwał od 30 maja do 5 czerwca. Uniwersytet Gdański, już po raz drugi,  chce włączyć się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju  i 3.06.2019 r. zorganizować w Gdańsku na Wydziale Chemii wydarzenie promujące tę koncepcję pod hasłem:  „PLASTIK WOKÓŁ NAS - ZACZNIJ OD SIEBIE”. Dzień Zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim organizują w tym roku Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Ekonomiczny i Stacja Morska w Helu im. Prof.  Krzysztofa Skóry IO UG.

 

 

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/ 

 

Szczegółowe informacje  o projektach organizowanych w Europie na stronie https://www.esdw.eu/

 

W razie pytań proszę o kontakt: Barbara Pawłowska bpawlowska@ug.edu.pl.

 

Plakat do ściągnięcia: ESDW NA WE 2019