Metodyka współczesnych badań ekonomicznych 2013

 

 

Zaproszenie na

 

XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne

 

"Metodyka współczesnych badań ekonomicznych"

 

25-27 września 2013 r.

 

Hel

 

Miejsce Warsztatów:

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel

Foto: http://www.fokarium.pl/ 

 

Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne są miejscem wymiany doświadczeń w zakresie metodyki badań ekonomicznych, a także nowoczesnych metod nauczania ekonomii na poziomie akademickim.

 

Uczestnicy Warsztatów uzyskają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doskonalenia umiejętności badawczych oraz dydaktycznych.

 
 

Publikacja zgłoszonych artykułów 


Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w wybranym przez uczestnika czasopiśmie:

 

„Journal of International Studies” – 5 punktów

 

"International Journal of Academic Research" – 4 punkty (lista Reutersa)

 

 

Opłata

 

Opłata (w zależności od wybranej przez uczestnika formy publikacji):

 

A. bez publikacji – 450 zł,

 

B. z publikacją w czasopiśmie „Journal of International Studies” – 650 zł,

 

C. z publikacją w czasopiśmie "International Journal of Academic Research" – 1450 zł

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 8 września 2013 r. na konto:

 

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a (NIP 584-020-32-39)

 

Nr konta: Uniwersytet Gdański, Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

 

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

 

Z dopiskiem: K318-13, [imię i nazwisko uczestnika], Warsztaty Ekonomiczne

 

 

Zgłoszenia i wymogi edytorskie

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: a.blajer@ug.edu.pl

 

W zgłoszeniu należy podać: dane do faktury, deklarację rodzaju uczestnictwa

 

(bez publikacji/z publikacją w JoIS/z publikacją w IJoAR) oraz tytuł wystąpienia.

 

Wymogi edytorskie znajdują się na stronach czasopism:

 

JoIS: http://www.jois.eu/

 

IJoAR: http://www.ijar.lit.az/

 

 

 Terminy

 

Termin zgłoszenia udziału w warsztatach: 04.08.2013

 

Termin dokonania opłaty: 08.09.2013

 

Termin przesyłania artykułów: 31.10.2013

 

 

Komitet Naukowy

 

prof. Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)

 

prof. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 

prof. Teresa Kamińska (Uniwersytet Gdański)

 

 

Organizatorzy Cyklu Warsztatów

 

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński

 

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański

 

 

Komitet Organizacyjny XI Warsztatów

 

dr Elżbieta Babula (Uniwersytet Gdański)

 

dr Anna Blajer-Gołębiewska (Uniwersytet Gdański)

 

dr Małgorzata Zielenkiewicz (Uniwersytet Gdański)

 

dr Rafał Kasperowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 

 

Adres miejsca Warsztatów

 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel (http://hel.univ.gda.pl/)

 

 

Ramowy program warsztatów

 

25 września (środa)

 

14.00 Obiad

 

15.00-15:30 Otwarcie konferencji

 

15.30 -18.00 SESJA I

 

20.00 Uroczysta kolacja

 

 

26 września (czwartek)

 

 

9.00 Śniadanie

 

10.00-12.00 SESJA II

 

12.00-12:30 Przerwa kawowa

 

12.30-15.00 SESJA III

 

15.00 Obiad

 

16.00 Atrakcje terenowe

 

20.00 Kolacja

 

 

27 września (piątek)

 

 

9.00 Śniadanie

 

10.00-12.00 SESJA IV

 

12.00 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji