Metodyka współczesnych badań ekonomicznych 2012

  

 

 

   

Zaproszenie na 

jubileuszowe

Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne

 

"Metodyka współczesnych badań ekonomicznych"

 

3-5 października 2012 r.

Borne Sulinowo

 

 

 

Celem tegorocznych warsztatów jest odświeżenie pierwotnej formuły tego cyklu spotkań. 

Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne są miejscem wymiany doświadczeń w zakresie metodyki badań ekonomicznych, a także nowoczesnych metod nauczania ekonomii na poziomie akademickim.

Uczestnicy Warsztatów uzyskają możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doskonalenia umiejętności badawczych oraz dydaktycznych.

 

Miejsce warsztatów

 

Gościniec „ROSSIJA”

ul. Spacerowa 3

Borne Sulinowo

 

Istotne informacje

 

-wybrane artykuły zostaną opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie: „Journal of Internatioanl Studies”, http://www.jois.eu/;

-zgłoszenie uczestnictwa do 01.09;

-proponowany tytuł wystąpienia do 15.09;

-wpłata do 25.09;

-25.09 ostateczny program warsztatów.


Uczestnicy Warsztatów proszeni są o przedstawienie wystąpień, dotyczących współczesnej metodyki badań wybranego problemu ekonomicznego lub innowacyjnych metod dydaktycznych.


Program konferencji

 

3 października (środa)

 16.00 obiad

 

16.30 uroczyste otwarcie konferencji

 

17.00 -19.30

 SESJA I 

 

Prowadzący: dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr hab. Tomasz Bernat, dr Aleksandra Gąsior, Uniwersytet Szczeciński,

dr Yuriy Bilan, Centre of Sociological Research (NGO), Ternopil,

Case study jako metoda prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

20.00 uroczysta kolacja 

 

 

4 października (czwartek)

9.00 śniadanie

 

10.00-12.00

SESJA II

 

Prowadzący: dr Małgorzata Zielenkiewicz, Uniwersytet Gdański

 

dr Anna Blajer-Gołębiewska, Uniwersytet Gdański,

Wykorzystanie programu Maxima CAS w ekonomii

 

dr Elżbieta Babula, Uniwersytet Gdański, 

 Przygotowanie wykresów ekonomicznych w pakiecie Draw aplikacji Maxima

 

12.00 przerwa kawowa

 

12.30-15.00 

SESJA III

 

Prowadzący: dr Anna Blajer-Gołębiewska, Uniwersytet Gdański 

 

dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański, 

Wykorzystanie metody kointegracji w badaniach ekonomicznych

 

dr Małgorzata Zielenkiewicz, Uniwersytet Gdański,

Wykorzystanie teorii gier w ekonomii

 

dr Jakub Gazda, dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Komercjalizacja badań ekonomicznych na przykładach

 

15.00 obiad

 

16.00 atrakcje terenowe

 

20.00 kolacja

 

21.00 podsumowanie dotychczasowych Warsztatów Ekonomicznych

 

 

5 października (piątek)

 

9.00 śniadanie

 

10.00-12.30

SESJA IV

 

Prowadzący: dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański, 

Skumulowana nadzwyczajna stopy zwrotu (CAR) jako narzędzie stosowane w analizie zdarzeń (event study)

 

dr Marcin Brycz, Uniwersytet Gdański, 

Elementy pułapki płynności a kryzys finansowy 

 

12.30 zakończenie konferencji

 

 Organizatorzy


Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński

 

Komitet Naukowy 

 

dr hab. Tomasz Bernat

Uniwersytet Szczeciński

 

dr hab. Sławomir Kalinowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

dr hab. Michał Kruszka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Komitet Organizacyjny

 

dr Anna Blajer-Gołębiewska 

Uniwersytet Gdański

(przewodnicząca)

 

dr Jakub Gazda 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

 dr Yuriy Bilan

Uniwersytet Szczeciński

 

  

zgłoszenia należy nadsyłać na kontakt: a.blajer@ug.edu.pl

  

koszt 600 zł – 2 noclegi wyżywienie, atrakcje, publikacja

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto nr 46105015591000002287904474, subkonto 182 z dopiskiem "Warsztaty Ekonomiczne" do dnia 25 września 2012 r.