Tide

Celem projektu TIDE jest  pogłębienie wiedzy i promocja 15 innowacyjnych koncepcji transportu miejskiego i mobilności w celu włączenia ich do głównego  nurtu praktyki w Unii Europejskiej. Partnerzy TIDE koncentrują się będą na  najważniejszych problemach transportu miejskiego, takich jak efektywność energetyczna, dekarbonizacja,  zmiany demograficzne, bezpieczeństwo i dostęp dla wszystkich, konieczność uwzględnienia nowych warunków gospodarczych i finansowych.

Partnerami projektu TIDE są:

•Organizacje zrzeszające miasta -  Polis, EUROCITIES;

•Firmy doradcze i konsultingowe -  Rupprecht Consult, Fraunhofer IAO, Wuppertal Institute (Niemcy), WSP (Szwecja);

•Uczelnie wyższe -  University of Southampton (Wielka Brytania) i Uniwersytet Gdański;

•Miasta  Mediolan (Włochy), Donostia San Sebastian (Hiszpania), Reading (Wielka Brytania), Rotterdam (Holandia) i Budapeszt (Węgry).

Projekt TIDE przyczynia się do wymiany doświadczeń w zakresie innowacji w  transporcie miejskim i w pięciu grupach tematycznych, mianowicie modele finansowania i polityka cenowa, transport niezmotoryzowany, sieci i zarządzanie ruchem, pojazdy elektryczne i organizacja transportu publicznego. Katedra Rynku Transportowego (Wydział Ekonomiczny UG) prowadzi badania w ramach ostatniej grupy tematycznej, tj. organizacji transportu publicznego, ściśle współpracując z organizatorami transportu publicznego BKK Budapest (Węgry), SRM Bologna (Włochy) i Suskiemos Paslaugos w Wilnie (Litwa).

Strona projektu: http://www.tide-innovation.eu/en/