Dynamo

Projekt DYN@MO realizowany jest w ramach 7-go Programu Ramowego (7th FP) jako Inicjatywa CIVITAS II PLUS. Jest to prestiżowa inicjatywa, wywołująca duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów w UE. Podstawowym celem Inicjatywy jest wsparcie współpracy miast i ośrodków naukowych w celu wdrażania innowacyjnych, zrównoważonych  rozwiązań w transporcie. 

Dla uzyskania wsparcia, współpracę podjęły cztery miasta, tj. Aachen (Niemcy, lider Projektu), Gdynia (Polska), Palma de Mallorca (Hiszpania) oraz Koprivnica (Chorwacja) oraz Komisja Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich i Napier University of Edinborough. Każde z wymienionych miast, dla realizacji własnych zadań powołuje „lokalne konsorcjum”. W skład lokalnego konsorcjum dla Gdyni wchodzi:

•Urząd Miasta Gdynia;

•Politechnika Gdańska;

•Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.;

•Uniwersytet Gdański – Katedra Rynku Tranportowego na Wydziale Ekonomicznym.

W ramach Projektu Uniwersytet ściśle współpracuje z Miastem Gdyni, współtworząc m.in. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i prowadząc liczne badania, szczególnie w obszarze ruchu pieszego. Jednym z e zrealizowanych zadań jest utworzenie centrum kompetencji (Competence Centre - CC) w zakresie zrównoważonych planów rozwoju transportu publicznego w Polsce i Europie Bałtyckiej. Profil Centrum jest zgodny z zakresem działalności statutowej jednostek funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Konieczność posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego  planów zrównoważonego transportu została wprowadzona ustawą o transporcie publicznym w roku 2011. Centrum kompetencji stanowi zatem istotny element wiążący działalność naukową Uczelni z praktyką funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poprzez organizację konferencji, publikację artykułów i opracowań naukowych oraz gromadzenie wiedzy i doświadczeń polskich i europejskich miast w tym zakresie. 

Strona projektu (wersja anglojęzyczna): http://www.bsr-sump.eu/ 

Strona projektu (wersja polskojęzyczna): http://polska.bsr-sump.eu/