O Katedrze

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel. 058 523 12 23
fax. 058 523 13 70

e-mail:
kemirg@ug.edu.pl

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego (KEMiRG) powstała w wyniku przekształcenia z Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej w październiku 2019 roku i jest jej kontynuatorką.

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej została utworzona w 1996 r. początkowo pod nazwą Katedra Jean Monnet, na bazie grantu Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair przyznanego prof. Annie Zielińskiej-Głębockiej w 1993 r. na prowadzenie studiów europejskich w zakresie ekonomii. 

Zespół KEMiRG tworzy obecnie 7 pracowników naukowo dydaktycznych

  • dr  hab Tomasz Brodzicki - profesor Uniwersytetu Gdańskiego - kierownik KEMiRG
  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
  • dr hab. Stanisław Umiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr hab. Anna Golejewska
  • dr Joanna Kuczewska
  • mgr Jakub Michał Kwiatkowski
  • mgr Tomasz Tomaszewski

Sekretariat KEMiRG (WE, pok. A120) prowadzi mgr Barbara Błażejewska.

 

KEMiRG prowadzi na studiach pierwszego i drugiego specjalność Innowacyjność w gospodarce (IwG) (LINK)

 

Zakres prowadzonych badań

Badania naukowe pracowników Katedry mieszczą się w ramach ekonomii międzynarodowej w tym ekonomii integracji europejskiej, ekonomii regionalnej oraz ekonomiki innowacji i dotyczą takich problemów jak: teoria integracji, handel międzynarodowy i polityka handlowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność regionalna i sektorowa, rozwój regionalny, lokalizacja działalności gospodarczej na obszarze Polski i UE, czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego państw i regionów, ekonomika innowacji, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, benchmarking oraz zarządzanie projektami. 

 

Współpraca międzynarodowa KEMiRG

prof. Usha Nair-Reichert  - School of Economics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

dr Abhijit Sharma - University of Bradford, Bradford, Wielka Brytania

 

Katedra podpisała umowy na wymianę studentów i wykładowców w ramach programu KE Erasmus z:

  • Hochschule Bremen, Niemcy 
  • University of Coimbra, Portugalia 
  • University of Bradford, Wielka Brytania

 

 

Partnerzy stategiczni

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Instytut Rozwoju w Sopocie