Lista pracowników

Katedra Biznesu MiędzynarodowegoZakład Handlu Zagranicznego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 335, telefon: 058-523-1362, e-mail: b.jelinski@ug.edu.pl
Katedra Biznesu Międzynarodowego,
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 332, telefon: +48585231490, e-mail: ekokku@ug.edu.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoKatedra Biznesu Międzynarodowego,
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 331, telefon: 058-523-1393, e-mail: ekojn@ug.edu.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoKatedra Biznesu Międzynarodowego,
stanowisko: starszy wykładowca, pok: 339, telefon: 058-523-1363, e-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl
Katedra Biznesu MiędzynarodowegoZakład Handlu Zagranicznego,
stanowisko: adiunkt, pok: 209, telefon: 058 523 1274, e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl