O Zakładzie

Zakład Transportu Międzynarodowego
 i Spedycji 

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@panda.bg.univ.gda.pl

 

Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji (ZTMiS) funkcjonuje w strukturze Instytutu Handlu Zagranicznego od chwili jego utworzenia w 1970 r. W Zakładzie pracuje czterech nauczycieli akademickich, w tym: jeden profesor tytularny zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, jeden adiunkt, jeden starszy wykładowca i jeden asystent.

Kadra ta realizuje dwa podstawowe, ściśle ze sobą powiązane zadania. Są to prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów.