dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu International finance: 27.02.2020 r. (czwartek), godz. 15.15-16.45, s. C202

Finanse międzynarodowe - wykłady
International finance
International finance - lectures
Analiza przypadków biznesowych