dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020

I połowa semestru (do 14.11): czwartki, godz. 9:45-11:15

II połowa semestru (od 20.11): środy, godz. 9:45-11:15