Rekrutacja do projektu dla kadry naukowej

Opublikowano 01 września 2017 roku
Rekrutacja do projektu „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego”.

 

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu pt. „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 września 2017 r.

Pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym Wydziału Ekonomicznego UG proponujemy udział w szkoleniach z zakresu:

  1. języka angielskiego Teaching English for Professional Purposes,
  2. wykorzystania programu Statistica w zaawansowanych analizach danych,
  3. wykorzystania zaawansowanych funkcji programu Excel w analizie danych,
  4. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (metoda case study),
  5. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (moderator design thinking).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ekonom.ug.edu.pl/web/innowacyjnadydaktyka/

 

 

Kontakt mailowy: innowacyjnadydaktyka@gmail.com