Przewody doktorskie

 

Imię nazwiskoData wszczęcia postępowaniaData zakończenia postępowaniaTytuł rozprawyPromotor
Abdul Khalek Youssef Hussein22.11.2018 The determinants of Lebanese national debtprof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Adamska-Mieruszewska Joanna, dr
19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Alameddine Mohamad, mgr22.11.2018 The competitiveness of the new southern silk container-railway part of the Belt and Road Initiative between China and Europe. Challenges and opportunitiesdr hab. Stanisław Miecznikowski
Alzate Arias Hernan, mgr13.09.2018 Cross-border Financial Spillovers and the Risk-taking Channel Responseprof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Andruszkiewicz-Badura Katarzyna, mgr20.10.2016 Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegodr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Aziewicz Dominik, mgr28.03.2019 Polityka właścicielska państwa polskiego w obszarze przedsiębiorstw po 1989 rokudr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
Bartnik Katarzyna, dr02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Bieliński Tomasz, dr11.07.201319.11.2015Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowejprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Błaszkowski Wojciech, mgr
13.09.2018 Liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce w dobie globalizacjidr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Bogdański Łukasz, mgr16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Borek Aleksandra, mgr28.03.2019 Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznejdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Borkowski Krzysztof, mgr21.06.2018 Bariery rozwoju mikrogeneracji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskichdr. hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Borowicz Aleksandra, dr12.11.200919.03.2015Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportuprof. dr hab. Andrzej Stępniak
Borysewicz Filip, mgr31.01.2019 Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologicznedr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Brylowski Bartosz, mgr28.03.2019 Determinants of competitive advantages of small and medium sized European electronics producers in the context of the electronic component shortagedr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Brzezicki Łukasz, dr19.09.201322.09.2016Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickimdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Chojnacka Monika, mgr28.03.2019 Skuteczność pracowniczych programów emerytalnych z punktu widzenia celów polskiej reformy emerytalnejdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Cicha-Nazarczuk Marlena, mgr19.05.2011 Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polscedr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Cieślicka-Tomaszewska Iga, mgr26.06.2008 Ekonomizacja polityki konkurencji Unii Europejskiej stosowanej wobec karteliprof. dr hab. Andrzej Stępniak
Ćwik Kamila, mgr02.06.2016 Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Deyassa Kassaye, mgr28.03.2019 Factors determining the World Bank Group's decisions regarding development aiddr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Dębski Krystian, mgr28.03.2019 Logistyka innowacji w organizacjach opartych na wiedzy na przykładzie zakładów ubezpieczeńdr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
Doński-Lesiuk Jakub, dr11.07.2013 22.11.2018Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Fornalska-Skurczyńska Anna, mgr02.06.2016 Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowegodr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Galik Anna, mgr16.11.2017 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracydr hab. Monika Bąk, prof. UG
Gebauer Sebastian, mgr19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in Chinaprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Godziuk Cezary, dr13.06.201321.01.2016Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)dr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Grablewski Krzysztof, mgr31.01.2019 Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Guzek Łukasz, mgr14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, dr19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polscedr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Hauer Agnieszka, dr19.09.201326.06.2014Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 rokudr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Hoxha Yllka, mgr18.10.2018 The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decisions Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Iefremova Olesia, mgr28.03.2019 Kształtowanie pozycji konkurencyjnej przewoźnika sieciowego na polskim rynku usług transportu lotniczego na przykładzie Lufthansa AGdr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
Jagiełło Aleksander, mgr21.06.2018 Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsceprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Jakóbczyk Marcin, dr09.05.201318.06.2015Rola innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Janik Rafał, mgr18.10.2018 Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawiedr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
Jarocka Małgorzata, mgr
 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, dr14.04.2016 21.06.2018Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawprof. dr hab. Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, mgr20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Józefowicz Karolina, mgr22.11.2018 Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliachdr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Kaliszewski Adam, mgr22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polscedr hab. Hanna Klimek, prof. UG
Kędzior-Laskowska Małgorzata, dr28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kieliszewska Małgorzata, mgr31.01.2019 Konkurencyjność zakładów przetwórstwa rybnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiejdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Klimas Jarosława, dr13.01.201117.12.2015Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kochaniak Ewelina, mgr17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, dr19.09.2013 18.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Kołatka Marek, mgr18.10.2018 Adaptacyjność polskiego rynku finansowegodr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Konopacka Magdalena, dr28.03.2019 Ekonomiczne skutki nierówności płci w krajach rozwiniętychprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Kotarbiński Jacek, mgr21.02.2013 Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstwaprof. dr hab. Danuta Rucińska
Krawczyk Katarzyna, dr10.12.200919.03.2015Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kruszewska Sylwia, mgr26.06.2008 Wpływ mobilności zarobkowej w Unii Europejskiej na polski rynek pracy w kontekście integracji europejskiejprof. dr hab. Andrzej Stępniak
Kunz Waldemar, dr14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminprof. dr hab. Jan Burnewicz
Kur Iwona, dr22.10.200919.03.2015Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kwiatkowski Jakub, mgr28.02.2019 Wpływ luki technologicznej na intensywność wymiany handlowej państw OECDdr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG
Leśniak Renata, mgr17.05.2018 Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Lewandowski Grzegorz, mgr13.06.2013 Logistyczne determinanty funkcjonowania rynku stali w Polscedr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG
Lipińska Karolina, mgr10.12.2009 Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na badania i rozwój przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Ludwiczak Agata, mgr31.01.2019 Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-13 przez program współpracy transgranicznej Południowy Bałtykdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Łapacz Danuta, dr13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Łysik Aleksandra, dr
29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmudr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Madej Konrad, dr16.06.201120.11.2014Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowychprof. dr hab. Andrzej Ruciński
Markowski Karol, mgr31.01.2019 Model utrzymania dróg publicznych w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju transportuprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Matusiewicz Maria, dr 19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańskaprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, dr 26.06.2014 22.03.2018Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Mąkólska-Tenold Maria, dr
19.10.2017 18.10.2018Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Mieczkowska Gabriela, mgr12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburgdr hab. Marian Turek, prof. WSB
Miłosz Agnieszka, mgr25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Ners Dawid, mgr18.10.2018 Determinanty wyborów ekonomicznych w klasycznych i koalicyjnych grach powtarzanychdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Neumann Lilia, mgr14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Okrasińska Iwona, mgr19.02.2009 Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Olechnowicz Agata, mgr28.03.2019 Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji o dobrowolnych oszczędnościach na cele emerytalne w Polscedr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Otukoya Adewale, mgr14.09.2017 The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeriadr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Patra Ewa, mgr26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w Polscedr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Potrykus-Czapp, mgr22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Powiada-Kurek Anna, dr19.05.2011 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Radzikowski Tomasz, mgr21.06.2018 Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polscedr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG
Radziusz Sebastian, dr14.03.201328.04.2016Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjnedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Rakowski Marcin, dr17.02.201119.11.2015Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskichdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Rathnasekara Randeni, mgr28.02.2019 Assessing Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions - A Frontier-based Approachdr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
Rausch Patrick, mgr31.01.2019 The determinants of the rise of PV prosumers in Germany from the perspective of transaction cost economicsdr hab. Monika Bąk, porf. UG
Rybacka Justyna, mgr22.03.2018 Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej bankówdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Schröder Michał, mgr inż.21.06.2018 Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskimdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Sitz-Kuleszo Joanna, mgr09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Semmerling Anna, mgr18.10.2018 Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowejdr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Skoczek Anna, mgr09.05.2013 Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia w Polsce na przykładzie grupy zawodowej położnychdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Sonnet Daniel, mgr18.10.2018 Building and evaluating the Probabilistic Inflation Forecasting Expert System (PIFES)dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Spangenberg Eugen, dr17.11.2016 21.06.2018Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Sperska Anna, mgr19.04.2018 Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG
Staniszewski Janusz, mgr28.03.2019 Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Suchanek Michał, dr14.03.201324.09.2015Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Szczepanik Paweł, dr24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSdr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szczęsna-Marek Monika, mgr31.01.2019 Wspieranie innowacji społecznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Szmelter Agnieszka, dr
13.06.2013 22.03.2018Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Szmyd Katarzyna, dr11.07.2013 22.11.2018Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznegodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Szpytma Jakub, mgr28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Polanddr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szulist Łukasz, dr13.12.201217.12.2015Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011prof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Szybska-Lewandowska Justyna, dr11.04.201318.09.2014Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Szyc Rafał, mgr20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Śliwa Adrian, mgr20.12.2018 Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowychprof. dr hab. Jan Burnewicz
Śpiewak Ewelina, dr09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, mgr inż.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Thomas Solomon, mgr22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centurydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Tomasik Cyprian, mgr29.05.2008 Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymiprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Tuszyński Michał, dr14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Waltermann Bartholomä, mgr31.01.2019 Increased banking supervisory regulations in the European Union – the case of German bankingdr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Warczak Mirosław, dr17.11.2016 19.04.2018Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Wardyn Kamila, dr18.06.200918.06.2015Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relationsdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Weiland Dariusz, mgr21.06.2018 Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Wieczorek Adam, mgr20.12.2018 Zmiany w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw wykorzystujących technologię druku 3Dprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Wilusz Violetta, mgr24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Wulgaris Piotr, mgr21.06.2018 Infrastruktura transportu kolejowego województwa pomorskiego w świetle współczesnych wyzwańprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Zielińska-Szczepkowska Joanna, dr inż.21.10.201018.06.2015Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegoprof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Zierke Matthias, dr19.09.201318.06.2015Firm Growth through Customer Relationship Management Projectsdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Żaguń Ewelina, dr22.09.2016 21.06.2018Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwdr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG