Przewody doktorskie

 

Imię nazwiskoData wszczęcia postępowaniaData zakończenia postępowaniaTytuł rozprawyPromotor
Adamska-Mieruszewska Joanna, dr
19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Andruszkiewicz Katarzyna, mgr20.10.2016 Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegodr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Bartnik Katarzyna, dr02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Bogdański Łukasz, mgr16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Ćwik Kamila, mgr02.06.2016 Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Fornalska-Skurczyńska Anna, mgr02.06.2016 Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszej teorii handlu międzynarodowegodr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Galik Anna, mgr16.11.2017 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracydr hab. Monika Bąk, prof. UG
Gebauer Sebastian, mgr19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in Chinaprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Guzek Łukasz, mgr14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, dr19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polscedr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Jarocka Małgorzata, mgr
 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, mgr14.04.2016 Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawprof. dr hab. Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, mgr20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Kaliszewski Adam, mgr22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polscedr hab. Hanna Klimek, prof. UG
Kędzior-Laskowska Małgorzata, dr28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Kochaniak Ewelina, mgr17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, dr19.09.2013 18.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Kunz Waldemar, dr14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminprof. dr hab. Jan Burnewicz
Łapacz Danuta, dr13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Łysik Aleksandra, dr
29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmudr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Matusiewicz Maria, dr 19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańskaprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, mgr 26.06.2014 Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Mąkólska-Tenold Maria, mgr
19.10.2017 Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Mieczkowska Gabriela, mgr12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburgdr hab. Marian Turek, prof. WSB
Miłosz Agnieszka, mgr25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Neumann Lilia, mgr14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Otukoya Adewale, mgr14.09.2017 The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeriadr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Patra Ewa, mgr26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w Polscedr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Potrykus-Czapp, mgr22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Powiada-Kurek Anna, dr19.05.2011 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Sitz-Kuleszo Joanna, mgr09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Spangenberg Eugen, mgr17.11.2016 Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Szczepanik Paweł, dr24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSdr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szmelter Agnieszka, mgr
13.06.2013 Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymdr hab. Henryk woźniak, prof. UG
Szpytma Jakub, mgr28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Polanddr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szyc Rafał, mgr20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Śpiewak Ewelina, dr09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, mgr inż.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Thomas Solomon, mgr22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centurydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Tuszyński Michał, dr14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Warczak Mirosław, mgr17.11.2016 Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Wilusz Violetta, mgr24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Żaguń Ewelina, mgr22.09.2016 Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwdr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG