Przewody doktorskie

 

Imię nazwiskoData wszczęcia postępowaniaData zakończenia postępowaniaTytuł rozprawyPromotor
Adamska-Mieruszewska Joanna, dr
19.03.2015 18.01.2018Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Andruszkiewicz Katarzyna, mgr20.10.2016 Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższegodr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Bartnik Katarzyna, dr02.06.2016 19.10.2017Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego a rozwój województwa warmińsko-mazurskiegodr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG
Bieliński Tomasz, dr11.07.201319.11.2015Rozwój kapitału ludzkiego a innowacyjność gospodarki Chińskiej Republiki Ludowejprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Bogdański Łukasz, mgr16.03.2017 Zawodność rynku w świetle praktyki nieudanych fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Borkowski Krzysztof, mgr21.06.2018 Bariery rozwoju mikrogeneracji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskichdr. hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Borowicz Aleksandra, dr12.11.200919.03.2015Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportuprof. dr hab. Andrzej Stępniak
Brzezicki Łukasz, dr19.09.201322.09.2016Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickimdr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Ćwik Kamila, mgr02.06.2016 Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Doński-Lesiuk Jakub, mgr11.07.2013 Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Fornalska-Skurczyńska Anna, mgr02.06.2016 Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszej teorii handlu międzynarodowegodr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
Galik Anna, mgr16.11.2017 Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracydr hab. Monika Bąk, prof. UG
Gebauer Sebastian, mgr19.10.2017 Local talent retention by foreign firms in Chinaprof. dr hab. Ewa Oziewicz
Godziuk Cezary, dr13.06.201321.01.2016Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)dr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Guzek Łukasz, mgr14.12.2017 Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Hącia Ewa, dr19.05.2011 18.05.2017Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polscedr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Hauer Agnieszka, dr19.09.201326.06.2014Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 rokudr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Jagiełło Aleksander, mgr21.06.2018 Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsceprof. dr hab. Olgierd Wyszomirski
Jakóbczyk Marcin, dr09.05.201318.06.2015Rola innowacji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Jarocka Małgorzata, mgr
 19.03.2015 Dysfunkcyjność kapitałów pracujących polskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu w warunkach realizacji programowanych inwestycji innowacyjnychprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Jażdżewska-Gutta Magdalena, dr14.04.2016 21.06.2018Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostawprof. dr hab. Janusz Neider
Jordan Rojas Hermes, mgr20.10.2016 Optimization of logistics and economic processes in the international removals industryprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Kaliszewski Adam, mgr22.02.2018 Konkurencyjność morskich terminali kontenerowych w Polscedr hab. Hanna Klimek, prof. UG
Kędzior-Laskowska Małgorzata, dr28.09.2006 18.01.2018Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunkówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Klimas Jarosława, dr13.01.201117.12.2015Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kochaniak Ewelina, mgr17.11.2016 Dekompozycja kapitałowa przedsiębiorstw jako przyczyna ich ekonomicznej upadłości. Studium na przykładzie działalności transportowejprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kolarov Yavor, dr19.09.2013 18.05.2017Economic aspects of energy policies supporting sustainable developmentdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Krawczyk Katarzyna, dr10.12.200919.03.2015Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Kunz Waldemar, dr14.05.2015 02.06.2016Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gminprof. dr hab. Jan Burnewicz
Kur Iwona, dr22.10.200919.03.2015Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionówprof. dr hab. Danuta Rucińska
Leśniak Renata, mgr17.05.2018 Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowejprof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
Łapacz Danuta, dr13.06.2013 14.09.2017Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Łysik Aleksandra, dr
29.03.2015 22.09.2016Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmudr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Madej Konrad, dr16.06.201120.11.2014Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowychprof. dr hab. Andrzej Ruciński
Matusiewicz Maria, dr 19.11.2015 23.02.2017Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańskaprof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Mazanowska Ewa, dr 26.06.2014 22.03.2018Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnejdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Mąkólska-Tenold Maria, mgr
19.10.2017 Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different citiesdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Mieczkowska Gabriela, mgr12.12.2013 The implementation of Islamic banking instruments into European banking system of Denmark and Luxemburgdr hab. Marian Turek, prof. WSB
Miłosz Agnieszka, mgr25.02.2016 Strategiczna analiza i synteza funkcjonowania przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportuprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Neumann Lilia, mgr14.12.2017 Modele bankowości skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polscedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Otukoya Adewale, mgr14.09.2017 The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeriadr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
Patra Ewa, mgr26.06.2014 Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w Polscedr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Potrykus-Czapp, mgr22.06.2017 Bariery wejścia przedsiębiorstw branży budowlanej działających w Polsce na rynki krajów skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Powiada-Kurek Anna, dr19.05.2011 18.01.2018Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Radzikowski Tomasz, mgr21.06.2018 Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polscedr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG
Radziusz Sebastian, dr14.03.201328.04.2016Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjnedr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Rakowski Marcin, dr17.02.201119.11.2015Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskichdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Rybacka Justyna, mgr22.03.2018 Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej bankówdr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Schröder Michał, mgr inż.21.06.2018 Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w woj. pomorskimdr hab. Jacek Zaucha, prof. UG
Sitz-Kuleszo Joanna, mgr09.05.2013 Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskichdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Spangenberg Eugen, dr17.11.2016 21.06.2018Transition to sustainable freight transport in the Baltic Sea Region - challenges for container shippingdr hab. Monika Bąk, prof. UG
Sperska Anna, mgr19.04.2018 Pomiar efektów działań marketingowo-sprzedażowych na rynku usług Business to Business. Implikacje dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw spedycyjnych.dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG
Suchanek Michał, dr14.03.201324.09.2015Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsceprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Szczepanik Paweł, dr24.03.2016 15.12.2016Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUSdr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szmelter Agnieszka, dr
13.06.2013 22.03.2018Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnymdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Szmyd Katarzyna, mgr11.07.2013 Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznegodr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Szpytma Jakub, mgr28.04.2016 Solving the retirement crisis - the US 401 (k) plan experience and its applicability in Polanddr hab. Dariusz Filar, prof. UG
Szulist Łukasz, dr13.12.201217.12.2015Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011prof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Szybska-Lewandowska Justyna, dr11.04.201318.09.2014Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiegodr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG
Szyc Rafał, mgr20.10.2016 Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiegoprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Śpiewak Ewelina, dr09.05.2013 14.12.2017Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Śpiewak Rafał, mgr inż.18.01.2018 Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznejdr hab. Henryk Woźniak, prof. UG
Thomas Solomon, mgr22.01.2015 Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st centurydr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Tuszyński Michał, dr14.04.2016 20.04.2017Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003-2013prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski
Warczak Mirosław, dr17.11.2016 19.04.2018Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG
Wardyn Kamila, dr18.06.200918.06.2015Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relationsdr hab. Dorota Simpson, prof. UG
Weiland Dariusz, mgr21.06.2018 Logistyczne determinanty rozwoju strategii handlu elektronicznegoprof. dr hab. Mirosław Chaberek
Wilusz Violetta, mgr24.03.2016 Systemy audytorskie organizatorów przewozów samochodowych w warunkach obowiązywania zasad interaktywnej polityki transportowej Polskiprof. dr hab. Krzysztof Szałucki
Wulgaris Piotr, mgr21.06.2018 Infrastruktura transportu kolejowego województwa pomorskiego w świetle współczesnych wyzwańprof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
Zielińska-Szczepkowska Joanna, dr inż.21.10.201018.06.2015Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiegoprof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Zierke Matthias, dr19.09.201318.06.2015Firm Growth through Customer Relationship Management Projectsdr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
Żaguń Ewelina, dr22.09.2016 21.06.2018Publiczne instrumenty zwrotne dla małych i średnich przedsiębiorstwdr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG