Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i stopień  doktora habilitowanego:

dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG


Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

dr Elżbieta  Adamowicz