Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i stopień doktora habilitowanego:

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
prof. dr hab. Jacek Zaucha
dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UGPrzedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:
dr Tomasz Czuba


Uczestnik Senatu z głosem doradczym
dr hab. Monika Bąk, prof. UG