Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedry Transportu i Logistyki
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 133, telefon: +48585231190, e-mail: til@ug.edu.pl
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 120, telefon: +48585231223, e-mail: obie@ek.univ.gda.pl
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 120, telefon: +48585231223, e-mail: obie@ek.univ.gda.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: kierownik laboratorium, pok: 100, telefon: 058-523-1139, e-mail: tomekj@ug.edu.pl
Biuro Dziekana Sekcja ds. projektów
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 218, telefon: +48585231221, e-mail: kamila.kaledkiewicz@ug.edu.pl
Katedry Transportu i Logistyki
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 133, telefon: +48585231345, e-mail: til@ug.edu.pl
Instytut Handlu Zagranicznego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 332, telefon: +48585231490, e-mail: ekokku@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: informatyk, pok: 100, telefon: 058-523-1139, e-mail: w.kuczewski@ug.edu.pl
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 314, telefon: +48585231114, e-mail: ithim@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: Starszy informatyk, pok: 220, telefon: 058-523-1238, e-mail: michal.matyjaszek@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: kierownik Biura Dziekana, pok: 224, telefon: +48585231324, e-mail: j.nawrocka@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: specjalista d/s aparatury, pok: 220, telefon: 058-523-1238, e-mail: dariusz.niemczak@ug.edu.pl
Administracja budynku
stanowisko: Specjalista kierujący Zespołem Obiektów Sopot 1, pok: 18, telefon: +48585231349, e-mail:
Biuro Dziekana Sekcja ds. projektów
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 218, telefon: +48585231221, e-mail: magdalena.pek@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 112, telefon: +48585231164, e-mail: aleksandra.szczepanska@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 226, telefon: +48585231420, e-mail: teresa.szreder@ug.edu.pl
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 324, telefon: +48585231426, e-mail: itihm@ug.edu.pl
Instytut Handlu Zagranicznego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 302, telefon: +48585231384, e-mail: ekhz@panda.bg.univ.gda.pl