Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 110, telefon: 58-523-1351, e-mail: leszek.reszka@univ.gda.pl
Instytut Handlu ZagranicznegoZakład Marketingu
stanowisko: adiunkt, pok: 307, telefon: 058-523-1392, e-mail: marek.reysowski@op.pl
Katedra Polityki Transportowej
stanowisko: prof. UG, pok: 211, telefon: 58-523-1254, e-mail: ryszard.rolbiecki@ug.edu.pl
Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 136, telefon: 58-523-1429, e-mail: ekodr@univ.gda.pl
Instytut Handlu ZagranicznegoZakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji
stanowisko: starszy wykładowca, pok: 339, telefon: 058-523-1363, e-mail: rudasz@ek.univ.gda.pl
Katedra Polityki Transportowej
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 102, telefon: 58-523-1343, e-mail: w.rydzkowski@ug.gda.pl