Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 114, telefon: 058-523-1383, e-mail: sylwia.machowska-okroj@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: prof. UG, pok: 213A, telefon: 58-523-1184, e-mail: ekocm@ug.edu.pl
Katedra Polityki Transportowej
stanowisko: adiunkt, pok: 101, telefon: 58 523 1382, e-mail: m.matusiewicz@ug.edu.pl
Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: prof. UG, pok: 205, telefon: 58-523-1243, e-mail: stanmiecznik@gmail.com