Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Rynku Transportowego
stanowisko: asystent, pok: 216, telefon: 58-523-1366, e-mail: a.jagiello@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: prof. UG, pok: 221, telefon: 504206430, e-mail: andjez@panda.bg.univ.gda.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: st. wykładowca, pok: 328, telefon: 058-523-1323, e-mail: mjodko@panda.bg.univ.gda.pl