Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Logistyki
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 104, telefon: 58-523-1381, e-mail: Miroslaw.Chaberek@ug.edu.pl
Katedra Ekonomiki Transportu
stanowisko: adiunkt, pok: 19, telefon: +48585231258, e-mail: gt.cirella@ug.edu.pl
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: prof. UG, pok: 122, telefon: 58-523-1305, e-mail: leszek.czerwonka@ug.edu.pl
Instytut Handlu ZagranicznegoZakład Marketingu
stanowisko: adiunkt, pok: 333, telefon: 58-523-1241, e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: prof. UG, pok: 227, telefon: 058-523-1420, e-mail: kpg@ug.edu.pl