dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Kierownik Studium Podyplomowego Biznesu Elektronicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałek - godz. 16.00-17.00 (I poł. sem.) i 12.30-13.30 (II poł. sem.)
środa - godz. 09.15-09.45 (II poł. sem.)
czwartek - godz. 11.00-11.30 (I poł. sem.)

22.10 - godz. 16.30-17.00 
18.11 - godz. 13.00-13.30

W dniach 11.12-17.12.2017 odwołane zostają wszystkie zajęcia i konsultacje.

Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl.