dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Kierownik Studium Podyplomowego Biznesu Elektronicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej:

14.09.2017 - godz. 11-12

Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl.