dr Jacek Grodzicki

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:


Informacje dla studentów

Spotkanie informacyjne dot. wymiany z SUNY Maritime

wtorek 18.01 godz.13.00 w C 2


Seminarium licencjackie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anNi52y2ihgQHwe2LK2GacjiRv25TsmAAo50Rea2mszc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=020cc8e9-ef5e-4ccb-b75e-a535620dba43&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

Seminarium magisterskie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19816411591e4a389e9cd7ae71f21b89%40thread.tacv2/conversations?groupId=1029d2e6-d746-4368-9195-f11915defe35&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 

Studenci, którzy zapisali się na przedmioty do wyboru

MUSZĄ RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE zapisać się na dany kurs na Portalu Edukacyjnym UG.

Termin zapisu mija 20 DNI PO ROZPOCZĘCIU SEMESTRU!

 

 

 

 

Organizational Behavior
Formularze wymiany SUNY Maritime
Przywództwo