dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym

 

Poniedziałek  godz. 15.00-16.30

sala 229

 Konsultacje w dniu 24 stycznia odbędą się w godz. 15.00-16.00

studentów studiów  niestacjonarnych proszę o kontakt przez e-mail