dr Janusz Dąbrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1389
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
323
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

Do dnia 20 czerwca 2023 roku jestem na zwolnieniu lekarskim.