dr Iwona Sobol

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

przedstawiciel adiunktów i asystentów w Radzie Wydziału Ekonomicznego UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje

wtorek 11.30-13.00 (oprócz 27.02, 06.03, 10.04, 08.05, 15.05 - informacje o terminie konsultacji w tych tygodniach zostanie zamieszczona na portalu)