dr Zbigniew Rudasz

stanowisko:
starszy wykładowca
funkcja:
telefon:
058-523-1363
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
329
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne


Konsultacje:                                                             

 

4.08 (pt.) 2017, godz. 8.00-9.00