dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1281
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201A
WWW:
Inne funkcje:

członek Rady Wydziału

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje we wrześniu:

18.09.2017 godz. 13.00-14.30
25.09.2017 godz. 15.00-16.30