dr Renata Orłowska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik Studium
telefon:
058-523-1365
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

kierownik Międzywydziałowych Studiów Executive MBA UG

z-ca Przewodniczącego Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

sesja letnia  2016/2017 pokój numer 2

środa 14.06.2017 godz. 9.00-10.30

wtorek 20.06.2017 godz. 9.00-10.30

środa 21.06.2017 godz. 9.00-10.30

wtorek 27.06.2017 godz. 9.00-10.30