mgr Monika Kowalska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1273
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
208
Inne funkcje:

- koordynator ds. nauczania na studiach podyplomowych International Business

- redaktor językowy Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego