dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

konsultacje:

I tydzień wtorek 10.00-11.30

7.3.2020 11.15-12.00

14.3.2020 11.15-12.00

28.3.2020 11.15-12.00

5.4.2020 11.15-13.45

18.4.2020 11.15-13.45

25.4.2020 11.15-12.00

17.5.2020 12.00-15.00