dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego laboratorium  Data Suite na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim we wtorki godz. 17.00-18.30, pok. 306.

Konsultacje na studiach niestacjonarnych 29 lutego w godz. 11.30-12.30, 5 kwietnia w godz. 9.30-10.30.